Opatření v souvislosti s COVID-19

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva kultury ČR zůstávají až do odvolání veřejnosti uzavřeny všechny budovy příspěvkových organizací MK ČR. V návaznosti na opatření aktualizujeme na portálu divadlo.cz stanoviska českých divadel. IDU byl rovněž pověřen MK ČR mapováním situace českého uměleckého nezávislého sektoru. O všem vás budeme průběžně informovat na webu a sociálních sítích.

Dopad mimořádných opatření na nezávislou scénu


IDU byl pověřen analýzou dopadů mimořádných opatření na český nezávislý umělecký sektor (divadla, galerie, hudba, literáti...).
V souvislosti s dopady Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví na český nezávislý umělecký sektor IDU připravil krátký dotazník adresovaný představitelům zastřešujících organizací, profesním asociacím apod.

Průzkum je zaměřen i na situaci subjektů, individuálních umělců a dalších profesí, kteří nejsou zastřešeni oborovými organizacemi a působí na nezávislé scéně.
Dotazník je dostupný zde https://forms.gle/MeLM73xY5t9117Hc6 a sběr dat bude uzavřen v pondělí 16. 3. 2020 ve 13:00. Prosíme o sdílení na relevantní kontakty.

Při sběru dat IDU spolupracuje s dalšími organizacemi a médii, která provádí vlastní průzkumy, aby eliminoval zdvojování dat.
Brífink Ministerstva kultury z 10. 3. 2020 z 16:00 je dostupný zde.
Tisková zpráva Vlády ČR je dostupná zde.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek se v pátek 13. 3. sešel se zástupci nezávislé kulturní sféry kvůli řešení dopadu mimořádných opatření spojených s vyhlášením nouzového řešení v ČR. IDU poskytlo panu ministrovi a účastníkům schůzky první závěry z mapování situace napříč uměleckým sektorem. Konečné výstupy mapování pak budou postoupeny ministerstvu kultury v pondělí.

V brífinku po schůzce ministr ubezpečil kulturní obec, že si je vědom všech komplikací a mimořádné situaci se bude nadále intenzivně věnovat. Prozatím přislíbil pomoc ve formě půjček pro subjekty i pro OSVČ, podrobnosti by měly být k dispozici v pondělí. Naznačil, že bude nadále řešit, jakým způsobem pomoci připravit program pro ty, kteří se ocitli ve finanční nouzi. Mezi priority zařadil i vyřešení dotací tak, aby se zajistilo bezproblémové čerpání.

Ministr ocenil vlnu solidarity a upozornil na fakt, že vláda je v současné době zahlcena problémy se zdravotnictvím, ale bude se snažit řešit i možné podoby nestandardních forem pomoci. Na podkladech pro tato řešení spolupracuje nadále s IDU.

Záznam z brífinku po setkání je dostupný zde.

Informace o opatřeních přijatých v souvislosti s výskytem COVID-19 v ČR budeme průběžně aktualizovat na našich webech a sociálních sítích

Praha vydala doporučení příjemcům účelových neinvestičních dotací – grantů a
individuálních účelových dotací v oblasti kultury a umění hlavního města Prahy!

Magistrát hl. m. Prahy vydal doporučení příjemcům účelových neinvestičních dotací – grantů a individuálních účelových dotací v oblasti kultury a umění hlavního města Prahy, jejichž akce se v důsledku mimořádných opatření nemohou uskutečnit, či očekávají problémy.

Příjemci podpory města by měli zvážit možnost uskutečnit takové akce v náhradním termínu. Informovat neprodleně odbor kultury a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy a řešit s ním další postup, včetně případných dodatků k uzavřeným smlouvám.

Hlavní město Praha tak vychází vstříc příjemcům dotací v oblasti kultury a umění a nabízí jim pomoc při plnění přijatých závazků.

Více zde.

Pomoc české kultuře

Neziková organizace Donio vyhlásila výzvu na záchranu české kultury. 
Zde znění výzvy:
Provozujete divadlo, kino, galerii, muzeum?
Chystali jste přednášku, festival nebo jinou kulturní akci, kterou musíte kvůli koronaviru zrušit?

Chápeme, že ztráty mohou být likvidační. Založte si sbírku u nás na Donio a vyzvěte svou komunitu, aby v těžkých časech pomohla.

Jak na to? Ozvěte se nám, nenecháme vás v tom. Napište naší Evě na eva@donio.cz nebo jí zavolejte na 724 795 323.

Výzvu pošlete/sdílejte každému, pro koho je relevantní, nebo jej označte v komentáři pod příspěvkem. Když se spojíme, dokážeme velké věci.

Výzvu můžete sdílet zde

Uzavření budovy IDU veřejnosti

Až do odvolání zůstává budova IDU veřejnosti uzavřena. Týká se to Knihovny IDU a Studoven IDU. 
Můžete však bádat z pohodlí vašeho domova v naší virtuální studovně nebo v online České divadelní encyklopedii.
V naléhavých případech se na nás můžete obracet s žádostí o individuální konzultace. 


Knihovna IDU: Helena Hantáková helena.hantakova@idu.cz
Studovny IDU: Lucie Čepcová lucie.cepcova@idu.cz

Děkujeme všem za pochopení.

Prosíme divadla o součinnost 

Prosíme všechna divadla o součinnost s monitoringem stanovisek k Mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá zákaz kulturních akcí, u nichž se očekává účast přesahující ve stejný čas 100 osob. 
Souhrnný přehled opatření jednotlivých divadel sbíráme a aktualizujeme na webu divadlo.cz
Prosíme, informujte nás o provozu vašeho divadla na redakce@divadlo.cz.

Zrušení 1. kola žádostí do programu Krátkodobá mobilita "Go and See"

V návaznosti na mimořádná opatření vládních institucí a pokyny vydané Ministerstvem kultury ČR pozastavuje IDU do odvolání realizaci všech zahraničních cest i jejich podporu v rámci programu Krátkodobá mobilita "Go and See". Děkujeme všem žadatelům, kteří podali přihlášku v 1. kole letošního roku. Doručené žádosti se vzhledem k současné situaci nebudou posuzovat. V průběhu roku bude vyhlášena nová výzva, do které bude možné se opětovně přihlásit. Veškeré informace budou komunikovány s dostatečným předstihem, pravděpodobně v průběhu dubna. Prosím, sledujte naše webové stránky a sociální sítě.

Děkujeme za pochopení.

Prodloužení termínu uzávěrek výzev v Programu Kultura z Fondů EHP

Ministerstvo financí v součinnosti s Ministerstvem kultury a IDU prodlužuje termíny uzávěrek současných výzev v Programu Kultura z Fondů EHP pro oblasti: Současné umění, Umělecká a kulturní kritika a Posilování kapacit oborových a zastřešujících asociací, sítí a platforem na 2. 4. 2020.

Prodloužení uzávěrek výzev na podporu mezinárodního networkingu na akcích v ČR a zahraničí

V návaznosti na mimořádná opatření vládních institucí v ČR a současná omezení mezinárodní kulturní spolupráce v souvislosti s výskytem Covid – 19 prodlužuje IDU uzávěrky těchto výzev:

Výzva na podporu mezinárodního networkingu na akcích v ČR, které prezentují současná česká scénická umění

Výzva na podporu prezentace současných českých scénických umění na akcích v zahraničí

Nový termín uzávěrky podávání projektů je pro obě výzvy 31.3.2020 (23:59).

Dosud došlé žádosti budou hodnoceny, nicméně je možné předložit jak nové, tak upravené projekty například se změnou data konání akce nebo rozsahu projektu.

Publikováno

10. 3. 2020

Sdílejte

Sledujte náš facebook

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.