Visegrádský program rezidenčních pobytů pro literáty (VLRP) - výzva na r. 2020

  | ©

Mezinárodní visegrádský fond (IVF) a Willa Decjusza (Krakov), ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem (Praha), Literárním informačním centrem (Bratislava) a Petöfiho literárním muzeem (Budapešť), vydaly výzvu pro zájemce z řad literátů o rezidenční pobyty.

Celkem bude uděleno 32 stipendií (8 z každé země V4). Rezidenční pobyty se uskuteční ve dvou termínech: jarní termín (od 1. 5. do 12. 6. 2020) a podzimní termín (od 1. 9. do 30. 11. 2020) v jednotlivých výše uvedených městech. O výběru autorů rozhodují národní komise s tím, že konečné rozhodnutí učiní výběrová komise složená ze zástupců jednotlivých národních komisí a zástupců Mezinárodního visegrádského fondu.

Žádost a kritéria

1) Kdo může žádat?

- prozaici, autoři literatury faktu, básníci a překladatelé (min. 18 let věku) s nejméně jednou již vydanou publikací
- esejisté, kritici a publicisté (min. 18 let věku) s nejméně třemi příspěvky v respektovaných novinách, časopisech či elektronických médiích

2) Jak podat žádost?

Každý žadatel je povinen vyplnit on-line formulář žádosti (v angličtině), který obsahuje:

- strukturovaný životopis
- popis literárních záměrů během rezidenčního pobytu
- bibliografii autora
- motivační dopis

Každý z žadatelů může ke své žádosti přiložit jakékoliv další materiály (v angličtině), které uzná za vhodné (např. doporučení).

3) Co stipendium zahrnuje?

- ubytování ve společném bytě (samostatný pokoj, společná kuchyň a koupelna, internetové připojení) od 1. 5. do 12. 6. 2020 (jarní termín), resp. od 1. 9. do 30. 11. 2020 (podzimní termín)
- stipendium ve výši 1 125 EUR (jarní termín) a 2 250 EUR (podzimní termín)
- podporu hostitelské organizace (autorské čtení, rozhovory, kontakty s nakladateli, literárními kritiky atd.)

Kritéria výběru a přístup do programu

1) Kritéria výběru

- profesionální přístup k literární tvorbě, dokumentovaný předchozí tvorbou (např. články, publikace)
- kvalita plánů během rezidenčního pobytu (např. přispět k rozvoji národních/V4 humanitních studií, propagace literatur zemí V4, zvýšení počtu čtenářů v zemích V4, podnícení spolupráce zemí V4 v oblasti literatury)
- kredibilita rezidenčních plánů, prezentovaných v žádosti
- bezproblémová spolupráce v rámci eventuální předchozí spolupráce s Mezinárodním visegrádským fondem - připravenost účastnit se veřejných literárních akcí, pořádaných hostitelskou organizací
- ochota spolupracovat s ostatními třemi visegrádskými rezidenty a hostitelskou organizací za účelem zvýšení tzv. přidané hodnoty V4
- deklarace být skutečně přítomen v místě ubytování, poskytnutém hostitelskou organizací, a to během celé délky rezidenčního pobytu

2) Přístup do programu

- žadatel musí být občanem jedné z visegrádských zemí (V4: Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko)
- žadatel nemůže být současným či bývalým zaměstnancem Mezinárodního visegrádského fondu či hostitelské organizace
- žadatel je povinen podat žádost pod jménem uvedeným v jeho občanském průkazu/cestovním pasu
- žadatelovy případné další projekty, podpořené Mezinárodním visegrádským fondem, musí být v době podání žádosti již ukončeny
- v rámci tohoto programu lze žadateli udělit rezidenční pobyt pouze jedenkrát v každé členské zemi V4
- žadatel je povinen uhradit zdravotní pojištění během rezidenčního pobytu na vlastní náklady

3) Účast v programu

- všichni rezidenti, vybraní pro jarní termín, jsou povinni pobývat v hostitelské organizaci od 1. 5. do 12. 6. 2020; jakákoliv prodleva v zahájení rezidenčního pobytu nemůže být kompenzována jeho prodloužením
- všichni rezidenti, vybraní pro podzimní termín, jsou povinni pobývat v hostitelské organizaci od 1. 9. do 30. 11. 2020; jakákoliv prodleva v zahájení rezidenčního pobytu nemůže být kompenzována jeho prodloužením
- rezidenti mohou požádat o tzv. dny absence, za předpokladu, že jejich počet nepřekročí 7 dní (jarní termín), resp. 14 dní (podzimní termín)
- v případě nenadálých okolností (pracovní či rodinné záležitosti) mají rezidenti povinnost bez prodlení kontaktovat Mezinárodní visegrádský fond a příslušnou hostitelskou organizaci, jelikož takováto skutečnost může ovlivnit výši jejich stipendia

Časový harmonogram

Termín uzávěrky pro jarní i podzimní termín: 30. 11. 2019 (o půlnoci)

Oznámení výsledků: 15. 1. 2020

On-line formulář žádosti je k dispozici od 1. 11. 2019 na http://visegradapplicationform.villa.org.pl.

Koncept programu a výzvu (v anglickém jazyce) najdete zde.

 

Více informací

- koordinátoři: Paweł Łyżwiński, E pawel.lyzwinski@villa.org.pl

- kontakt pro ČR: Viktor Debnár, Institut umění, T 224 809 119, E viktor.debnar@idu.cz

- technické obtíže s formulářem: E visegradapplicationform@gmail.com

Projekt je financován Mezinárodním visegrádským fondem (IVF), koordinátorem je krakovská Willa Decjusza.

 

Publikováno

1. 11. 2019

Sdílejte

Sledujte náš facebook

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.