Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost

  | ©

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost je poradním orgánem instituce vydávající stanoviska k otázkám strategie sbírkotvorné činnosti, respektive k úplatnému a neúplatnému nabývání sbírkových předmětů. Stanovisko poradního sboru má sice jen doporučující charakter, je však důležitou platformou pro systematické nakládání se sbírkou.

Hlavní úkoly rady

Poradní sbor, scházející se minimálně jednou ročně, rozhoduje o nabytí a zařazení předkládaných scénografických, fotografických a jiných artefaktů souvisejících s divadelní činností převážně na území ČR.

Členové rady

  | ©

Helena Albertová

IDU

Odborná pracovnice IDU, teatroložka specializující se dlouhodobě na scénografii, autorka, iniciátorka a editorka řady renomovaných publikací o scénografii (např. Josef Svoboda – scénograf, 2012), kurátorka, autorka a organizátorka výstav (např. Pražské Quadriennale), dramatička, ředitelka Divadelního ústavu (1990–1995), nositelka titulu Dáma české kultury (MK ČR, 2018).

  | ©

Andrea Jochmanová

Divadelní historička specializující se na české divadlo, zejména na meziválečnou avantgardu, autorka řady odborných studií (např. ve Sborníku prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně), vědecká pracovnice Moravského zemského muzea v Brně a Divadelní fakulty JAMU v Brně.

  | ©

Andrea Kunešová

Odborná pracovnice Archivu Národního divadla v Praze.

  | ©

Věra Ptáčková

Jedna z nejvýznamnějších českých teatroložek věnujících se soustavně scénografii, autorka řady odborných studií a publikací (např. Zrcadlo světového divadla, 1995; Divadlo na konci světa, 2008; Český divadelní kostým, 2011), vysokoškolská pedagožka (JAMU Brno, DAMU Praha, FF PU Olomouc).

  | ©

Ondřej Svoboda

IDU

Teatrolog, náměstek ředitelky IDU, redaktor řady publikací IDU (např. Vladimír Soukenka, 2015).

  | ©

Denisa Šťastná

IDU

Tajemnice Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost, kurátorka sbírky. Od r. 2009 vedoucí Oddělení sbírek a archivu IDU, kurátorka výstav, vede ediční řadu Osobnosti české scénografie.

  | ©

Marie Zdeňková

IDU

Odborná pracovnice IDU věnující se zejména scénografii, autorka odborných studií a publikací (např. Helena Anýžová, 2015), kurátorka výstav.

  | ©

Denisa Šťastná

Vedoucí

+420 226 522 079
+420 605 412 819
denisa.stastna@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.