Komise pro krátkodobou mobilitu

 | ©

Komise pro krátkodobou mobilitu je poradní orgán ředitelky IDU a vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce, který rozhoduje o výsledku výběrového řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění. Hodnotí projekty, prezentace, akce, stáže, výměnné pobyty, konference a další projekty mezinárodní spolupráce. Schází se dvakrát ročně.

Komise hodnotí a posuzuje

 • mezinárodní význam akce a její přínos pro rozvoj příslušného oboru v ČR,
 • dosavadní výsledky činnosti jednotlivce,
 • odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.),
 • přínos akce pro odbornou práci IDU.

Členové rady

 | ©

Martina Pecková Černá

IDU

Martina Pecková Černá je teatroložka, překladatelka, kulturní manažerka. Do sféry jejího zájmu patří současná dramatika, především německy a španělsky psaná, a dále současné české divadlo. Je tajemnicí Českého střediska ITI (Mezinárodní divadelní ústav). Od r. 2010 je vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce v Institutu umění – Divadelním ústavu v Praze.

 | ©

Viktor Debnár

IDU

Viktor Debnár, kulturní manažer a editor, působí od r. 2005 v IDU, od r. 2003 spolupracuje s knihovnou samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti. Je spoluautorem úspěšné žádosti o titul Praha − UNESCO kreativní město literatury (2013/2014), členem odborné výběrové komise MK ČR na podporu projektů v oblasti literatury (2017–2020) a rady MK ČR Programu uměleckých festivalů (2017–2020). V minulosti byl členem Dramaturgické rady Českých center pro oblast literatury (2013–2016) a poroty Státní ceny za literaturu (2015−2017); podílel se na výzkumném projektu IDU Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011–2015).

 | ©

Jana Návratová

IDU

Jana Návratová je publicistka, editorka, kulturní manažerka, kurátorka v oblasti tance a pohybového divadla a lektorka jógy. Od r. 1989 pracuje v IDU jako specialistka pro oblast tance a je řešitelkou výzkumných projektů na téma analýzy tanečního sektoru. Je předsedkyní správní rady Nadačního fondu pro taneční kariéru a předsedkyní profesní organizace Vize tance.

 | ©

Lenka Dohnalová

IDU

Lenka Dohnalová je muzikoložka, expertka pro oblast analýzy klasické hudby Institutu umění a projektová manažerka. Od r. 1993 je tajemnicí nevládní organizace Česká hudební rada. V l. 2004 a 2014 koordinovala výroční projekty Roků české hudby a v r. 2009 projekt Martinů Revisited. Do r. 2017 zajišťovala českou účast na mezinárodních veletrzích (MIDEM, WOMEX). Realizuje výzkumné projekty IDU na téma hudby, je editorkou a spoluautorkou propagačních materiálů o české hudbě do zahraničí vydávaných IDU.

 | ©

Eva Žáková

IDU

Eva Žáková pracuje v IDU. Od r. 2003 je vedoucí České kanceláře programu Evropské unie Kreativní Evropa – Kultura a od r. 2005 oddělení Institutu umění. Je odbornicí na kulturní a kreativní průmysly (byla hlavní řešitelkou výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR) a kulturní politiku. Je členkou Expertní hodnotící komise programu ÉTA Technologické agentury ČR.   

 | ©

Jana Bohutínská

novinářka, výzkumnice a koučka na volné noze, v oblasti kultury se zabývá hlavně tancem a pohybovým divadlem, píše však i o podnikání a osobním rozvoji. Pracuje v týmu Nadačního fondu pro taneční kariéru, je členkou grantových komisí (zkušenosti má z MK ČR, pražského magistrátu i Mezinárodního visegrádského fondu), v oblasti tance se podílela a podílí na výzkumných projektech IDU. Dlouhou dobu působila jako divadelní a taneční kritička a publicistka, v roli teoretičky či kurátorky se zúčastnila řady mezinárodních uměleckých a vzdělávacích projektů. Je autorkou nebo spoluautorkou odborných publikací.

 | ©

Ondřej Stupal

Ondřej Stupal je od r. 2013 ředitelem Centra pro současné umění Praha. Mezi l. 2004–2011 působil jako ředitel Centra současného umění Futura. Je jedním ze zakladatelů organizace Fair Art.

 | ©

Karolína Jirkalová

Karolína Jirkalová je novinářka, kritička a editorka se zaměřením na architekturu. Vystudovala Filozofickou fakultu UK v Praze, pracovala jako redaktorka Českého rozhlasu Vltava, od r. 2007 je redaktorkou časopisu Art+Antiques. Přispívá i do dalších, především odborných časopisů (Era 21, Stavba). Editorsky se podílela na publikacích Architekti Sial (2008), Město mezi domy (2009) nebo Paneláci 1 a Paneláci 2 (2016, 2017).

 | ©

Kateřina Rathouská

Kateřina Rathouská pracuje jako kreativní producentka a dramaturgyně podcastové tvorby v Českém rozhlasu. Je také předsedkyní poroty Thálie, obor alternativní divadlo.

 | ©

Monika Klementová

V roce 2000 začala na pozici PR a marketing manažerky v Paláci Akropolis, následně vedla mezinárodní projekty a věnovala se exportním aktivitám. Jako freelancer poskytovala PR a marketingové služby hudebním festivalům a mezinárodním projektům jako například Hip Hop Kemp, United Islands or Prague, Music On Film - Film On Music, Prague International Marathon, Neviditelná výstava. Po stáži na berlínské pobočce francouzské hudební exportní kanceláře French Music Export Office v Berlíně se věnovala přípravám otevření české hudební exportní kanceláře. Od roku 2017 pracuje na pozici projektové koordinátorky pro exportní hudební kancelář SoundCzech, která vznikla pod Institutem umění - Divadelním ústavem.

Kontaktujte nás

 | ©

Pavel Štorek

mezinárodní projekty, program Go and See

+420 224 809 116
+420 777 196 840
pavel.storek@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.