CREATE TO CONNECT -> CREATE TO IMPACT

  | ©

Mezinárodní evropský projekt zaměřený na propojení umění, kulturních organizací, výzkumu a veřejnosti

„Lze svět měnit  pomocí divadla? Největší chybou je nedělat nic z přesvědčení, že nemůžeme dosáhnout všeho. Je možné pozitivně působit na umění spojené s výzkumem – to je alespoň něco!“

V rámci předchozího projektu 15 evropských uměleckých a výzkumných partnerů ze 13 evropských zemí spolupracovalo pod názvem Create to Connect na zkoumání současného divadla, aby působilo esteticky, politicky a sociálně, např. ve formě sociální inovace, mikropolitické změny, nových veřejných zájmů, estetických průlomových myšlenek a emancipace.

Přesouváme se od budování publika k ovlivňování zainteresovaných osob, od pouhého spojení a zapojení ke vědomému budování vlivu se základy v antropologickém výzkumu. Rozvíjíme vztahy, které nejsou založeny na silových strukturách, ale na spolupráci a solidaritě. Všechny kroky jsou plánovány a připravovány ve spolupráci s kurátory, umělci a vědci.

Aktivity projektu:

Research to Impact

  • výzkum má širokou škálu působení od konkrétních uměleckých případů až po výzkum v rámci organizace. Antropologické studie vlivu našich aktivit slouží jako základ pro informování kurátorů a umělců o tom, jak takového vlivu dosáhnout.

26 Space to Connect

  • přeměna prostor, které divadlo využívá pro současné umění, pro zvýšení dopadu na zapojení publika – od malých zásahů až po transformační procesy.

2 Working Encounters

  • všichni partneři a hosté (veřejná výzva) zkoumají pojem Lidé. Místo pro vytvoření společného konceptuálního základu a vytvoření nástrojů pro další aktivity.

39 Adapt to Connect

  • adaptace stávajících divadelních inscenací pro zvýšení dopadu v místním kontextu spojené s výzkumem.

41 Create to Connect

  • (ko)produkce nových divadelních inscenací pro zvýšení dopadu v místním kontextu spojené s výzkumem.

Komunikace na čtyřech úrovních: místní/národní, klasická forma komunikace (PR, web, sociální média …), blízký vztah s novináři, umělecká forma (umělci/vědci vytvářejí nový obsah a nástroje)

Aktivně zvládnutá spolupráce na bázi demokratického rozhodování a sdílení a integrovaných hodnotících procesů.

Hlavní pořadatel:

Bunker, Slovinsko

Partneři:
ARTSADMIN LBG  UK
DRUGO MORE UDRUGE HR
ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DELA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE FR
FUNDACAO CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-CULTURGEST  PT
FUNDATIA ALT ART PENTRU ARTA ALTERNATIVA  RO
INSTITUT UMENI - DIVADELNI USTAV CZ
MUSEUM OF CONTEMPORARY ART - TBILISI GE
NTGENT  BE
SANTARCANGELO DEI TEATRI IT
STICHTING NOORDERZON GRONINGEN  NL
STICHTING THEATER ROTTERDAM NL
STIFTELSEN BERGEN INTERNASJONALE TEATER NO
UDRUZENI UMETNICKI RAD RS
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI SI


Spolufinancováno z programu Evropské unie Kreativní Evropa

  

http://www.ctc-cti.eu/

Kontaktní osoba

  | ©

Martina Pecková Černá

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ, MEZINÁRODNÍ PROJEKTY, TAJEMNICE ČESKÉHO STŘEDISKA ITI A AICT, PACE.V4

+420 224 809 113
+420 775 858 794
martina.peckova-cerna@idu.cz

Vědecký profil pracovníka
 

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.