Budujeme paměť českého divadla

  | ©

Vy vytváříte hodnoty, které my zpracováváme a uchováváme.

Výměna a doplňování informací a materiálů mezi Divadelním ústavem a divadly, pořadateli, organizátory kulturních akcí.
 

Informačně-dokumentační oddělení shromažďuje informace a materiály o praktické divadelní činnosti profesionálních divadel a souborů po roce 1945. Oddělení sbírek a archivu získává, uchovává a prezentuje sbírkové předměty týkající se divadla především na českém území, a to i před rokem 1945.

Prakticky to znamená, že bychom od Vás rádi získávali programy, tiskoviny, plakáty, fotografie, scénické a kostýmní návrhy, videozáznamy, případně osobní fondy umělců.

Díky tomu budete mít neustále dostupný přehled o vlastní divadelní činnosti, případně činnosti jiných divadel a souborů, a to prostřednictvím on-line přístupné Virtuální studovny.

Díky našim dlouholetým a bohatým zkušenostem můžeme naopak nabídnout metodickou podporu při zakládání či vedení archivního fondu divadla či informovat o způsobech digitalizace fotografií a dalších tiskovin.

Vítáme reciproční výměnu materiálů, například digitalizaci starších fotografií výměnou za poskytnutí kopie.

Dále spravujeme Divadelní adresář, který obsahuje kontaktní informace o divadlech, festivalech, oborových institucích, školách apod. Přivítáme aktualizaci i doplnění kontaktních informací v tomto adresáři, který je umístěn na našem dobře navštěvovaném webu.

Zpracováváme tyto materiály:

Programy – na papíře i v elektronické verzi. Papírový bude zařazen do fondu, elektronický dostupný prostřednictvím Virtuální studovny, ale náhled je k dispozici pouze registrovaným badatelům ve studovně DÚ

Tiskoviny, plakáty – v elektronické verzi, plakáty i se jménem výtvarníka. Materiály budou dostupné prostřednictvím Virtuální studovny, ale náhled je k dispozici pouze registrovaným badatelům zde ve studovně

Videozáznamy – v jakémkoli formátu. Budou dostupné pouze registrovaným badatelům ve studovně DÚ, není umožněno půjčování nebo kopírování

Fotografie – v tiskové kvalitě a se jménem fotografa, s kterým si dohodneme podmínky zveřejnění on-line prostřednictvím Virtuální studovny; máme zájem i o starší, papírové fotografie

Scénografické artefakty – kostýmní a scénické návrhy, skici a technické návrhy, makety scén, dokumenty sloužící ke scénografické dokumentaci – a to jak originály, tak reprodukce. Materiály budou badatelům dostupné v rámci Virtuální studovny v sekci Scénografie.

Osobní fondy – korespondence, deníkové záznamy, rukopisné i strojopisné poznámky, personální fotografie, vysvědčení, diplomy, pracovní smlouvy apod. – veškeré dokumenty vztahující se k osobnímu a tvůrčímu životu osobností spojených s divadlem. Tyto písemné i ikonografické materiály budou uloženy v archivu a výběrově k dispozici badatelům výhradně na základě osobní návštěvy v archivu.

Kontakty pro bližší informace:

Ve věci programů, tiskovin, plakátů, videozáznamů a adresářů: Lucie Čepcová lucie.cepcova@idu.cz

Ve věci fotografií, scénických a kostýmních návrhů a osobních fondů: Denisa Šťastná denisa.stastna@idu.cz

Kontaktní osoby

  | ©

Lucie Čepcová

Vedoucí, Premiéry

+420 224 809 197
+420 775 309 060
lucie.cepcova@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

  | ©

Denisa Šťastná

Vedoucí

+420 226 522 079
+420 605 412 819
denisa.stastna@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.