Vychází publikace Josef Kodíček: Kritické stati

Institut umění – Divadelní ústav vydává výbor z textů Josefa Kodíčka, jednoho nejvlivnějších kritických mluvčích čapkovské generace, divadelního a výtvarného kritika, překladatele, dramaturga, divadelního a filmového režiséra.

Knihu editorsky zpracovali Michal Kosák a Daniel Řehák (pracovníci Ústavu pro českou literaturu AV ČR) a Jan Pospíšil (FF UK), redaktorkou svazku je Eva Šormová (Kabinet pro studium českého divadla IDU).

Výbor divadelních referátů a kritických statí Josefa Kodíčka (1892–1954) z let 1910–1937 představuje význačnou osobnost tzv. čapkovské generace. Vedle divadelněkritické a publicistické činnosti byl J. Kodíček ve dvacátých letech 20. století činný také jako dramaturg a režisér Městského divadla na Královských Vinohradech, překládal divadelní hry. Jako kritik po více než čtvrtstoletí spoluurčoval směřování českého divadla. Ve svém náhledu na divadlo a umění vůbec vycházel z odkazu klasické evropské kultury, byl důrazným antipodem meziválečné levicové avantgardy, odmítal „hračkářský“ poetismus, „samoúčelné schválnosti“ surrealismu a svévolnou experimentaci s uměleckou formou. Ač ve své době patřil k nejvýraznějším i k nejobávanějším kritikům, jeho dílo je současným divadelníkům, o širší kulturní veřejnosti nemluvě, prakticky neznámé. Skutečnost, že byl de facto vytěsněn z české kultury a z povědomí o ní, byla do značné míry způsobena jeho dvojí emigrací. Poprvé opustil vlast roku 1938, kdy mu pro židovský původ hrozila perzekuce; díky včasné emigraci se nestal obětí holocaustu. 1945 se vrátil do osvobozeného Československa, ale po třech letech, v roce 1948, je opustil podruhé a definitivně. Jako názorový odpůrce politické a kulturní levice, komunistického (a jakéhokoli totalitárního) režimu i myšlení se od přelomu 40. a 50. let stal „nepřítelem lidově demokratického zřízení“. Kodíčkovu antirežimní pozici stvrzovalo i jeho angažmá v britské BBC a posléze v RFE v Mnichově. Předkládaná publikace usiluje vrátit jej na místo, jež mu náleží.

Edice zahrnuje texty z období před 1. světovou válkou, jejím těžištěm jsou však texty z meziválečného období, kdy Kodíček pravidelně sledoval tvorbu pražského Národního divadla, Městského divadla na Královských Vinohradech, režijní počiny K. H. Hilara, K. Dostala, J. Kvapila ad., ale i např. tvorbu komika Vlasty Buriana.

Předkládaný výbor Kodíčkových textů je rozsáhlý a dává možnost nahlédnout českou divadelní kulturu první poloviny 20. století v nové perspektivě. Svazek přináší – jako všechny předešlé svazky řady Eseje, kritiky, analýzy – bibliografii Kodíčkova díla. Samozřejmou součástí knihy je odborný aparát, zahrnující vedle ediční poznámky a vysvětlivek dva jmenné rejstříky (k textům a k bibliografii). Do knihy je vloženo CD s autentickými nahrávkami Kodíčkových rozhlasových relací, které se editorům podařilo nalézt.

Publikace vychází jako 8. svazek řady Eseje, kritiky, analýzy (edice České divadlo, ISBN 978-80-7008-378-9) a jako 712. publikace IDU.

Editoři: Michal Kosák, Daniel Řehák, Jan Pospíšil.
Redaktorka: Eva Šormová
Publikace vznikla v Kabinetu pro studium českého divadla (Institut umění – Divadelní ústav) a vychází s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.
Doporučená cena 380 Kč / 847 stran / ISBN 978-80-7008-378-9

Publikace je k zakoupení na E-shopu PROSPERO.

Publikováno

13. 9. 2017

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.