Národní kulturní instituce dnes

Praha hostila na 70 představitelů významných kulturních institucí ze zemí Evropy a Východního partnerství v rámci 16. výročního zasedání autorů Kompendií kulturních politik a trendů v Evropě a Otevřeného fóra pod názvem Kulturní instituce dnes. Tématem zasedání byl stav a role národních kulturních institucí v současném společensko-politickém kontextu.

V uplynulém týdnu proběhlo v Praze v pořadí již 16. výroční zasedání autorů Kompendií kulturních politik a trendů v Evropě, které vyvrcholilo jednodenním otevřeným fórem pod názvem Kulturní instituce dnes. Hlavním organizátorem akce byl Institut umění – Divadelní ústav (IDU) za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hl.m. Prahy. Akce se uskutečnila při příležitosti předsednictví ČR v Radě Evropy.

„Kompendia kulturních politik a trendů v Evropě je pravidelně aktualizovaný webový informační a monitorovací systém, který se zabývá kulturními politikami, jejich nástroji, diskusemi a trendy v Evropě,“ přibližuje projekt Pavla Petrová, ředitelka IDU, která je zároveň autorkou profilu za ČR. Kompendium vzniklo v roce 1998 z iniciativy Rady Evropy jako společný projekt s nezávislou neziskovou společností ERICarts (Evropský institut pro komparativní kulturní výzkum) a je vytvářeno na základě sdílení zkušeností a partnerství nezávislých expertů na kulturní politiku, nevládních organizací a národních vlád. V současné době jsou v Kompendiu zahrnuty profily více než 40 zemí.

Pražské výroční zasedání, které představilo nový model správy kompendií, hostilo téměř 70 účastníků z Evropy a ze zemí Východního partnerství. Na uzavřeném jednání experti na kulturní politiku diskutovali její aktuální témata, jako je kultura a populismus či genderová rovnost.Jednodenní otevřené fórum Kulturní instituce dnes na téma Mise a Role národních kulturních institucí v kontextu 100. výročí zrodu národních států ve střední a východní Evropě, které proběhlo v prostorách Pražské křižovatky, zahájil hlavním proslovem profesor Pascal Gielen z Antwerp Research Institute for the Arts ARIA z Belgie, který představil originální myšlenku proměny kulturních institucí v „kon-stituce“. Následovaly dva diskusní panely – Národní kulturní instituce jako nástroj populismu? a Ztrácejí národní kulturní instituce svoji legitimitu? Účast v panelu přijali zástupci z ČR, Srbska, Maďarska, Německa, Rumunska a Rady Evropy. Fórum se vrátilo k tématu, které bylo v 90. letech diskutováno především v souvislosti s demokratickou transformací ve střední a východní Evropě. Živá diskuse, kterou mluvčí vyvolali v auditoriu, prokázala potřebu redefinovat význam umění pro stát jako společenskou entitu v období sílících dopadů austerity a nacionalistických tendencí.

Záznam fóra včetně úvodní přednášky profesora Gielena je ke stažení zde:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLb1qp1_-UlhTNfUw4ZnjJSWBM_18A0RPg

Foto: http://bit.ly/Foto_Kulturni_institutce_dnes

Publikováno

24. 11. 2017

Kontakt

  | ©

Martina Pecková Černá

vedoucí oddělení, mezinárodní projekty, tajemnice Českého střediska ITI, PACE.V4

+420 224 809 173
+420 775 858 794
martina.peckova-cerna@idu.cz

Vědecký profil pracovníka
 

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.