Od narození Jiřího Veltruského uplynulo 100 let. K výročí připravilo IDU druhé vydání jeho publikace Příspěvky k teorii divadla

  | ©

Pražský lingvistický kroužek a Teatrologická společnost v sobotu v Praze 1. června 2019 uspořádali Den pro Jiřího Veltruského. 5. června tohoto roku uplynulo sto let od narození tohoto významného českého sémiotika, estetika, divadelního teoretika a politologa. Letošní 31. květen byl pětadvacátým výročím jeho úmrtí. Institut umění – Divadelní ústav (IDU) připravil při příležitosti výročí druhé vydání souboru jeho teatrologických studií Příspěvky k teorii divadla.

Pocta Jiřímu Veltruskému při příležitosti výročí pojících se k životu této významné osobnosti českého divadla vyvrcholila 1. června 2019 připomínkovou akcí Den pro Jiřího Veltruského. Událost pořádaná Pražským lingvistickým kroužkem a Teatrologickou společností akcentovala odbornou reflexi jeho činnosti, svědectví pamětníků i osobní vzpomínky.

IDU přispěl k poctě Jiřímu Veltruskému druhým vydáním souboru jeho teatrologických studií Příspěvky k teorii divadla, který redakčně připravila Jana Patočková. Publikace obsahuje v první části stu­die věnované Pražské škole a divadelní sémiologii „avant la lettre“, další par­tie se týkají některých obecných problémů divadelní teorie (zde je mj. přetiš­těna klasická studie Člověk a předmět na divadle), vztahů dramatu a divadelního představení. Nejobsáhlejší je oddíl obsahující komparatistické studie o sémio­logii herectví a loutkového divadla. Knihu doplňují teoretické analýzy několika divadelních realizací a úplná, pro toto vydání doplněná, bibliografie autorových prací.

IDU vzpomíná na Jiřího Veltruského i z jiného důvodu. V roce 2005 získala Knihovna Divadelního ústavu od jeho manželky, odbornice na středověké divadlo, paní Jarmily F. Veltrusky, obsáhlý knižní dar čítající téměř 500 titulů. Knihovní fond se tak obohatil o jedinečnou sbírku zahraniční teatrologické literatury.

Veltruský byl členem Pražského lingvistického kroužku, byl také aktivní v Divadelním kolektivu mladých. Ve svých textech navázal na Otakara Zicha a tzv. Pražskou školu (Mukařovský, Honzl, Jakobson, Bogatyrev) a tyto podněty propracoval na půdě pozdější sémiologie. Poté, co okupanti zavřeli vysoké školy, pracoval jako nakladatelský redaktor
a později dělník. Účastnil se sociálnědemokratického protinacistického odboje,
po osvobození působil v Ústřední radě odborů, ze které byl
komunistickým vedením sesazen a po únoru 1948 emigroval do Rakouska. Následně se usadil ve Francii. Působil jako politický publicista v Hlasu Ameriky nebo ve francouzských časopisech Oedipe, La Révolution prolétarienne a Le Contrat social, byl také dlouholetým funkcionářem Mezinárodní konfederace svobodných odborů. Pod pseudonymy Daniel Simon, nebo Pavel Bartoň / Paul Barton publikoval desítky studií o sovětských koncentrácích, dělnických hnutích a socio-politické situaci na Východě. Byl statečným bojovníkem za demokratické hodnoty.

Jiří Veltruský: Příspěvky k teorii divadla. Vydal Institut umění – Divadelní ústav v edici České divadlo v roce 2019. Druhé, doplněné vydání, 312 s., ISBN 978-80-7008-414-4

Publikováno

11. 6. 2019

Kontakt

  | ©

Marie-Luisa Purkrábková

PR a produkce

+420 224 809 196 
+420 739 690 925

luisa.purkrabkova@idu.cz

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.