Kulturní manažeři z celého světa budou v Praze debatovat o kultuře mobility a jejích dopadech na životní prostředí

  | ©

IDU ve dnech 23. - 25. 4. 2019 hostí plenární zasedání mezinárodního networku On the Move, v rámci něhož se do Prahy sjede více než 30 kulturních manažerů a zástupců neziskových kulturních organizací. Jednat budou o udržitelné podpoře mezinárodní umělecké mobility v globálním i lokálním měřítku.

Plenární zasedání se koná jednou ročně a vždy jej hostí jiná z členských organizací, letos jej připravuje IDU. Kromě samotného zasedání se v rámci třídenního setkání odehraje několik dílčích workshopů. Např. pracovní setkání Infopointů pro mobilitu, které se zaměří mimo jiné na téma Brexitu a jeho důsledků na praktické otázky mezinárodní spolupráce, nebo workshop věnující se lidským právům v oblasti kultury, konkrétně problematice vysídlených umělců a nucené mobilitě.

Více o programu mobility zde

Mezi kulturní manažery, kteří zavítají do Prahy, patří i americký právník a zakladatel organizace Tamizdat Matthew Covey, který v rámci paralelně probíhajícího festivalu
Fair Art Festival 2019 povede 26. 4. 2019 workshop zaměřující se na kulturní mobilitu, vízovou problematiku a specifika přístupu umělců na americký trh.

Mezi dalšími členy networku, kteří budou přítomni na zasedání, je možné jmenovat
Ásu Richardsdóttir – generální tajemnici IETM (International network for contemporary performing arts), Yohanna Flocha z Fresh Arts Coalition Europe, Fatimu Avilu
z Asia Europe Foundation (ASEF), Zélie Flach z Wales Arts International nebo Sandru Grziwu z European Cultural Foundation.

Účastníci plenárního zasedání dostanou rovněž možnost seznámit se s českou scénou, navštíví například DOX, Jatka 78, MeetFactory nebo Cross Club.

Připraven je taktéž program pro veřejnost. 25. 4. 2019 proběhne v CAMPu půldenní konference Střed zájmu: Kultura mobility v éře klimatické změny zaměřená na dopad mezinárodní spolupráce v kultuře na životní prostředí. Konference je určena především všem pracovníkům v oblasti kultury. Hlavním tématem přednášek a panelové diskuze
bude rozvoj mezinárodní spolupráce v souladu se zásadami udržitelnosti.

Událost zde

„IDU se připojil po vzoru dalších podobných evropských kulturních institucí k zavedení kritéria cestovní udržitelnosti v podmínkách výběrového řízení na podporu krátkodobé mobility, a to od letošní první uzávěrky řízení“, dodává ředitelka IDU Pavla Petrová.

25. 4. v odpoledních hodinách pak proběhne v prostorách IDU setkání
Nadace Asia–Europe Foundation (ASEF) s účastníky ASEF Unplugged: Conversations on the Arts in Asia and Europe, které se uskutečnilo v loňském roce v Praze
a dále s úspěšnými českými žadateli o cestovní grant v programu ASEF Mobility First! ASEF podporuje spolupráci umělců a uměleckých organizací z 51 evropských a asijských zemí včetně ČR, EU a Asociace jihovýchodních asijských národů (ASEAN).

Událost zde

On the Move je nevládní neziskové mezinárodní sdružení více než 35 profesionálů
a kulturních organizací, kteří se dlouhodobě věnují podpoře mobility umělců
napříč uměleckými žánry a kontinenty, a to jak finančně, tak v informační rovině.
IDU je aktivní ve správní radě tohoto networku od roku 2012. Podpoře mezinárodní mobility umělců a profesionálů v kultuře se IDU věnuje přes dvacet let. Díky spolupráci
se zahraničními partnery sleduje IDU aktuální příležitosti spolupráce i příklady dobré praxe v jiných zemích. Živé udržování kontaktů se zahraničím pomáhá české umělecké scéně
se profesně rozrůstat a vzájemně se inspirovat. IDU skrze programy mobility přináší informace o nabídkách spolupráce ze zahraničí a pomoc při řešení praktických otázek mobility, jako jsou víza nebo mezinárodní smlouvy.

 

Více informací o IDU podpoře mobility zde

Více informací o networku On the Move zde

Informace o konferenci Střed zájmu: Kultura mobility v éře klimatické změny zde

Více informací o Nadaci Asia-Europe Foundation (ASEF) zde

Více informací o Infopointu pro mobilitu zde

Seznam 30 kulturních manažerů a možnost rozhovoru rádi poskytneme po domluvě.

Publikováno

9. 4. 2019

Kontakt

  | ©

Martina Hájková

CZECHMOBILITY.INFO

  | ©

Martina Pecková Černá

vedoucí oddělení, mezinárodní projekty, tajemnice Českého střediska ITI, PACE.V4

+420 224 809 173
+420 775 858 794
martina.peckova-cerna@idu.cz

Vědecký profil pracovníka
 

  | ©

Barbora Jermanová

PR a produkce

+420 224 809 196 
+420 604 396 663
barbora.jermanova@idu.cz

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.