Rok 2018 – rok divadelní fotografie

  | ©

IDU se dlouhodobě systematicky věnuje divadelní fotografii jakožto cennému pramenu vedoucímu k poznání historie českého divadla, ale i jako významnému žánru autorské umělecké tvorby. Na základě dlouholetého výzkumu v archivech a sbírkách mnoha institucí vznikla souhrnná výstava prezentující různé podoby divadla a jeho proměny za uplynulých 150 let.

V roce 2018 se v Obecním domě v Praze uskutečnila první souhrnná výstava věnovaná historii divadelní fotografie na našem území. Výstava autorů Anny Hejmové a Vojtěcha Poláčka nazvaná Česká divadelní fotografie 1859 - 2017 se nesoustředila jen na fotografické záznamy divadelních inscenací, ale předkládá tuto specifickou, donedávna opomíjenou, disciplínu z mnoha různých úhlů pohledu. Od prvních ateliérových portrétních fotografií, přes elementární dokumentační zachycení dění na jevišti, po stylizované snímky či fotografické obrazy použité jako součást scénografického řešení inscenace. Na výstavě, kterou IDU připravil ve spolupráci s Národním muzeem, nebyla opomenuta ani propagační role fotografie nebo zachycení důležitých historických momentů spojených s prostředím divadla. Spolu s výstavou IDU připravil stejnojmennou odbornou publikaci v české a anglické mutaci mapující fenomén české divadelní fotografie. Kniha v roce 2018 získala Cenu Divadelních novin za publikační počin v oblasti divadla.

V druhém výstavním sále Obecního domu byly vystaveny práce současných fotografů – finalistů prvního ročníku soutěžního bienále Přehlídka divadelní fotografie. Z 1348 snímků zaslaných do soutěže 121 fotografem vybrala porota 150 finálových snímků, z nichž devět získalo některou z hlavních cen a osm čestná uznání. Druhý ročník soutěže proběhne v roce 2020.

V současnosti IDU nabízí dvě komorní putovní výstavy divadelní fotografie. První z nich mapuje historii tohoto žánru od jeho počátků (první snímek datujeme 1859) do současnosti, druhá se věnuje v širším měřítku soudobé tvorbě.

Více informací:

Instalace této výstavy je stále dostupná formou virtuální prohlídky na stránkách projektu divadelnifotografie.cz. Rozsáhlá databáze divadelní fotografie je veřejně přístupná na tomto odkazu.

Publikováno

7. 3. 2019

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Odebírejte náš newsletter

Mějte přehled o všem, co se děje ve světě kultury.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů. Před přihlášením si přečtěte podmínky zpracování zde.