The Show Must Go ON/OFF-line: Nekomprimovatelnost Cyklus mezinárodních on-line diskusí „Zelené čtvrtky“ - díl IV.

  | ©

Nekomprimovatelnost bude tématem třetího dílu cyklu Zelené čtvrtky.

Účastníci diskuse:

Martynas Petrikas/ Litva – docent na Fakultě komunikace Vilnius University

Savas Patsalidis /Řecko –Profesor divadla na Aristotle University a na Divadelní fakultě National Theatre of Northern Greece

Nela H. Kornetová /Česká republika– nezávislý tvůrce a performer pohybujícím se na hranici performativních tanečně-divadelních forem

Moderátor:

Jiří Šimek /Česká republika – herec, divadelní tvůrce a zakladatel souboru Ufftenživot.

V době, kdy byla analogová technologie standard, za kulturou bylo potřeba osobně dojít a k zážitkům patřila přítomnost dalších lidí, bylo společné sdílení divadla, hudby a obrazů nevyhnutelné. Dnešek se oproti tomu vyznačuje fragmentací, digitalizací, personalizací a algoritmy vybroušenými unikátními prožitky každého z nás při pohledu na displej mobilního zařízení. Film, hudba a obrazy jsou umělecké formy, které v celku jednoduše překročily na druhý břeh komprimace, a dnes žijeme ve světě přehlceném jejich kopiemi ve formátu MP4, MP3, JPG, GIF... Divadlo stojí stranou tohoto proudu jako nějaký kámen bez zájmu, kolem kterého digitalizace obtéká jako řeka. Analogová etapa je za námi a již docela dlouho žijeme v té digitální. Může nám komprimace umění a samota jejího “konzumování” pomoci znovu ocenit společné a sdílené? Je dnešek příležitostí k tomu znovu pojmenovat a po digitální zkušenosti dneška ještě hlouběji a lépe pochopit důležitost společně prožitého než v době, kdy živé setkávání bylo jedinou možností? Jak se mění náš vztah k společnému prožitku, když je nyní již jen jednou z voleb?

Show must go on/off-line je název cyklu mezinárodních on-line diskusních setkání s českými a zahraničními hosty z oblasti scénických umění. Hlavním svorníkem pro jeho jednotlivé díly je udržitelnost a scénická umění, kterou moderátořiMartina Pecková Černá, Ondřej Škrabal, Alice Koubová, Katarína Figula, Jiří Šimek a jejich hosté z řad divadelních a tanečních umělců, kurátorů, kulturních manažerů i teoretiků nahlédnou v jednotlivých dílech z různých úhlů pohledu. Jedním z nich je citlivost a responze oboru scénických umění vůči stavu životního prostředí a diskusi o potenciálu udržet kvalitu života současné civilizace i pro další generace. Jakkoli se zdá, že kritická potřeba sociální změny diskutovaná v oblasti ekologie, ekonomie, politiky a kultury byla v posledních měsících přehlušena pandemií SARS-CoV-2, v oblasti scénických umění se začínají šířit obavy o udržitelnost samotného oboru. Ty vyvolává chaos způsobený různými pravidly pro zachování sociálního odstupu, zhoršující se ekonomická situace i nepředvídatelné chování publika. Obrannou reakcí je rychlá adaptace divadelní a taneční tvorby na virtuální prostředí. Je tato hybridní existence v reálném i virtuálním časoprostoru slepou uličkou pro obor, který je založen na živém kontaktu s publikem, nebo pro něj otvírá i nové možnosti a světy? Zůstanou již diváci navždy doma? Jak na tuto krizi reagují umělci, pořadatelé kulturních akcí, poskytovatelé veřejné podpory nebo vzdělávací umělecké instituce? Podle čeho se orientují, čemu věří a za čím jdou? Jak komunikují? Zárodky adaptačních strategií scénických umění na globální proměnu paradigmatu se budeme snažit mapovat s našimi hosty.

On-line setkání pořádá Oddělení mezinárodní spolupráce IDU jako součást programu Propagace českých scénických umění do zahraničí a spolupráce v rámci evropských projektů Create to Connect -> Create to Impact a PACE.V4. Tematicky jsou navázána na hlavní téma letošní Noci divadel v ČR, jímž je udr-život-elnost. Webináře probíhají na platformě Zoom v anglickém jazyce, tlumočení není zajištěno. Během setkání mají diváci možnost pokládat hostům otázky, záznamy budou zpětně dostupné na Youtube kanále IDU.

  • Setkání se uskuteční na platformě ZOOM, není nutné si předem stahovat aplikaci.
  • Po vyplnění registračního formuláře Vám přijde e-mail s odkazem na přístup do webináře.
  • Registrujte se pokud možno 15 minut před začátkem akce, abyste se nezdrželi přihlašovací procedurou.
  • Webinář se koná v anglickém jazyce.

Profily mluvčích:

Martynas Petrikas je docent na Fakultě komunikace na Vilniuské univerzitě. Ve svém výzkumu se zabývá litevským a středoevropským divadlem, především historickými, politickými a sociálními implikacemi a mezinárodním rozměrem jeho rozvoje. Martynas se ve své publikační činnosti zaměřuje na téma dopadů a reflexí historických zkušeností v soudobém divadle i ve vztazích litevského a polského divadla ve 20. století. Jeho stěžejní publikace, která je součástí kolektivní monografie „Postsovětské litevské divadlo: dějiny, identita, paměť“, vyšla litevsky v r. 2014.

Savas Patsalidis je profesor divadla na Aristotelově univerzitě a na Divadelní škole Národního divadla severního Řecka. Savas působí jako předseda Helénistické asociace divadelních a výtvarných kritiků a šéfredaktor časopisu Mezinárodní asociace divadelních kritiků (AICT) „Critical Stages“. Patsalidis je autorem 26 publikací o dějinách a teorii divadla.

Jiří Šimek je divadelní tvůrce.Věnuje se autorské tvorbě a je spoluzakladatelem souboru Ufftenživot. Absolvoval Katedru alternativního a loutkového divadla v atelieru herectví Petry Tejnorové na pražské DAMU.Jako herec/performer hostuje v nezávislých divadelních projektech především v Praze. Ve své autorské tvorbě se zabývá harmonii fyzického divadla, tance, improvizace slampoetry a nových médií, jež dohromady spojuje téma projektu.

Nela H. Kornetová je nezávislá tvůrkyně a performerka pohybující se na hranici performativních tanečně-divadelních forem. Po ukončení studia na JAMU (Klaunská, scénická a filmová tvorba, 2010) a Norwegian Theater Academy (obor herectví, 2013) byla držitelkou stipendia DanceWEB 2014 poskytovaného v rámci festivalu Impulstanz ve Vídni. Nela je uměleckou vedoucí skupiny T.I.T.S. , která uvádí své audiovizuální fyzické performance jak v ČR, tak v Norsku a která pracuje s tématy a instinktivní emocemi performerů i diváků.

Datum a čas

17. 12. 2020 15:00 - 17. 12. 2020 17:00

Místo

online

Registrace

registrace zde

Kontaktní osoba

  | ©

Barbora Comer

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

+420 775 856 540
barbora.comer@idu.cz

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.