The Show Must Go ON/OFF-line: Třetí divadelní reforma? Cyklus mezinárodních on-line diskusí „Zelené čtvrtky“ - díl II.

  | ©

Digitální kultura zdaleka neznamená jen záznamy divadelních inscenací. Globalizace a internet už dávno proměnili naše vnímání „bytí pospolu“. Lidé v čase digitálního boomu nesdílí jen místnost, ve které se nacházejí fyzicky, nýbrž celý online prostor. Jak s digitalitou pracují evropští divadelní tvůrci a teoretici? Stačí divadlu v 21. století myslet globálně a jednat lokálně? Od nástrojů denní potřeby (jako je Zoom) přes používání VR a technologií v současných inscenacích až k divadlu jako místu poučeného odporu vůči korporátnímu technooptimismu.

Záznam z webináře

Účastníci diskuse:

Marcus Lobbes / Německo, divadelní režisér a scénograf

Matěj Nytra/ ČR, dramaturg HaDivadlo Brno

Krzystof Garbaczewski/Polsko, režisér a scénograf se zaměřením na technologii virtuální reality

Moderátor:

Ondřej Škrabal / ČR, spisovatel a divadelní režisér

 

Show must go on/off-line je název cyklu mezinárodních on-line diskusních setkání s českými a zahraničními hosty z oblasti scénických umění. Hlavním svorníkem pro jeho jednotlivé díly je udržitelnost a scénická umění, kterou moderátoři Martina Pecková Černá, Ondřej Škrabal, Alice Koubová, Katarína Figula, Jiří Šimek a jejich hosté z řad divadelních a tanečních umělců, kurátorů, kulturních manažerů i teoretiků nahlédnou v jednotlivých dílech z různých úhlů pohledu. Jedním z nich je citlivost a responze oboru scénických umění vůči stavu životního prostředí a diskusi o potenciálu udržet kvalitu života současné civilizace i pro další generace. Jakkoli se zdá, že kritická potřeba sociální změny diskutovaná v oblasti ekologie, ekonomie, politiky a kultury byla v posledních měsících přehlušena pandemií SARS-CoV-2, v oblasti scénických umění se začínají šířit obavy o udržitelnost samotného oboru. Ty vyvolává chaos způsobený různými pravidly pro zachování sociálního odstupu, zhoršující se ekonomická situace i nepředvídatelné chování publika. Obrannou reakcí je rychlá adaptace divadelní a taneční tvorby na virtuální prostředí. Je tato hybridní existence v reálném i virtuálním časoprostoru slepou uličkou pro obor, který je založen na živém kontaktu s publikem, nebo pro něj otvírá i nové možnosti a světy? Zůstanou již diváci navždy doma? Jak na tuto krizi reagují umělci, pořadatelé kulturních akcí, poskytovatelé veřejné podpory nebo vzdělávací umělecké instituce? Podle čeho se orientují, čemu věří a za čím jdou? Jak komunikují? Zárodky adaptačních strategií scénických umění na globální proměnu paradigmatu se budeme snažit mapovat s našimi hosty.

 

On-line setkání pořádá Oddělení mezinárodní spolupráce IDU jako součást programu Propagace českých scénických umění do zahraničí a spolupráce v rámci evropských projektů Create to Connect -> Create to Impact a PACE.V4. Tematicky jsou navázána na hlavní téma letošní Noci divadel v ČR, jímž je udr-život-elnost. Webináře probíhají na platformě Zoom v anglickém jazyce, tlumočení není zajištěno. Během setkání mají diváci možnost pokládat hostům otázky, záznamy budou zpětně dostupné na Youtube kanále IDU.

 

Setkání se uskuteční na platformě ZOOM, není nutné si předem stahovat aplikaci.

Po vyplnění registračního formuláře Vám přijde e-mail s odkazem na přístup do webináře.

Registrujte se pokud možno 15 minut před začátkem akce, abyste se nezdrželi přihlašovací procedurou.

Webinář se koná v anglickém jazyce.


 

Profily mluvčích:

 

Marcus Lobbes je ředitelem Akademie pro divadlo a digitalitu v Dortmundu. Od roku 1995 působí jako režisér a scénograf v nejvýznamnějších německých divadlech. Marcus pedagogicky působí tak na řadě uměleckých škol, jako jsou například Akademie múzických umění v Ludwigsburgu, Mozarteum v Salzburgu, Universita v Rostocku, Univerzita aplikovaných věd v Mohuči, Umělecká univerzita ve Štýrském Hradci nebo Hudební akademie Roberta Schumanna v Düsseldorfu.

Matěj Nytra působí jako dramaturg v brněnském HaDivadle a zároveň jako autor, filmový a audiovizuální kritik. Ve svém doktorském výzkumu a pedagogické praxi na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění se zaměřuje na současné intermediální divadlo, live cinema a scénografii.

 

Krzystof Garbaczewski je divadelní režisér a scénograf, který se jako první v polském kontextu zaměřuje na technologii virtuální reality. Jeho práci charakterizuje používání koláží, videoprojekcí a přímého vysílání, a reflektuje tak současnou citlivost na otázky spojené s kyberprostorem.

Je zakladatelem souboru Dream Adoption Society, který se zaměřuje na vývoj jazyka v digitálním umění a virtuální či rozšířené reality v oblasti divadelního umění a performance. Ve své praxi kombinuje nové technologie s performancemi a instalacemi. Dream Adoption Society využívá ve své tvorbě nástroje, jako jsou skenování a použití herců ve virtuálním 3D live prostředí, aplikace umožňující účast více diváků ve virtuální realitě najednou, tvorba digitálních avatarů a prostředí virtuální reality v kombinaci s reálnou scénou a rekvizitami či použití holografických postav, které jsou vytvářeny v rozšířené realitě v reálném čase.

 

Ondřej Škrabal je spisovatel a divadelní režisér. Externě pracuje pro ČRo Vltava, publikuje v A2, Salonu Práva a dalších periodicích. Je jedním z vítězů Ceny Maxe Broda a bývalým šéfredaktorem časopisu Psí víno. V roce 2016 založil v Praze divadelní Studio Rote. V roce 2018 obdržel ocenění Nová Dráma za text Zjevení pudla . Ve stejném roce vyšel jeho knižní debut Platná pravidla pro herce. Žije v Berlíně.

Datum a čas

22. 10. 2020 15:00 - 22. 10. 2020 17:00

Místo

online

Vstupné

zdarma

Registrace

Registrační formulář zde

Kontaktní osoba

  | ©

Barbora Comer

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

+420 775 856 540
barbora.comer@idu.cz

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.