The Show Must Go ON/OFF-line: Green Deal pro scénická umění Cyklus mezinárodních on-line diskusí „Zelené čtvrtky“ - díl I.

  | ©

První díl mezinárodního on-line semináře se zaměří na udržitelnost v kontextu scénických umění.

Záznam z webináře

V první části cyklu „Zelených čtvrtků“ se zaměříme na téma přítomné v mezinárodní vědecké a kulturní komunitě již po několik dekád. Výchozím bodem pro webinář budou výsledky dotazníkového šetření Divadlo a ochrana životního prostředí, které bylo realizováno v rámci Noci divadel v České republice na jaře 2020 a v němž těsná většina respondentů uvedla, že se aktivně, avšak zároveň spíše nahodile snaží snižovat environmentální dopady své činnosti. S hosty z ČR i ze zahraničí budeme hovořit o aktuálních trendech v oblastech divadelního či tanečního provozu, mobility, výroby a propagace a také o začlenění tématu udržitelnosti do uměleckých obsahů či komunikace s publikem. Od konkrétních příkladů dobré praxe a strategických opatření se posléze posuneme k organické změně postojů ve formulaci východisek a podmínek pro tvorbu v oblasti scénických umění a její prezentaci, k níž dochází právě nyní v kontextu důsledků pandemie SARS-CoV-2.

Účastníci diskuse:

Michaela Rýgrová / ČR, produkční a expertka na udržitelné divadlo

Gwendolenn Sharp / Francie, zakladatelka neziskové organizace The Green Room zaměřené na environmentální strategie v hudebním průmyslu a kultuře

Anna Galas-Kosil / Polsko, teatroložka, expertka na mezinárodní vztahy v oblasti scénických umění, kurátorka kulturní interdisciplinární organizace Biennale Warszawa

Petr Dlouhý / ČR, kurátor živého umění, dramaturg a kulturní organizátor

Moderátorka:

Martina Pecková Černá / ČR, Oddělení mezinárodní spolupráce IDU

O projektu

Show must go on/off-line je název cyklu mezinárodních on-line diskusních setkání s českými a zahraničními hosty z oblasti scénických umění. Hlavním svorníkem pro jeho jednotlivé díly je udržitelnost a scénická umění, kterou moderátoři Martina Pecková Černá, Ondřej Škrabal, Alice Koubová, Katarína Figula, Jiří Šimek a jejich hosté z řad divadelních a tanečních umělců, kurátorů, kulturních manažerů i teoretiků nahlédnou v jednotlivých dílech z různých úhlů pohledu. Jedním z nich je citlivost a responze oboru scénických umění vůči stavu životního prostředí a diskusi o potenciálu udržet kvalitu života současné civilizace i pro další generace. Jakkoli se zdá, že kritická potřeba sociální změny diskutovaná v oblasti ekologie, ekonomie, politiky a kultury byla v posledních měsících přehlušena pandemií SARS-CoV-2, v oblasti scénických umění se začínají šířit obavy o udržitelnost samotného oboru. Ty vyvolává chaos způsobený různými pravidly pro zachování sociálního odstupu, zhoršující se ekonomická situace i nepředvídatelné chování publika. Obrannou reakcí je rychlá adaptace divadelní a taneční tvorby na virtuální prostředí. Je tato hybridní existence v reálném i virtuálním časoprostoru slepou uličkou pro obor, který je založen na živém kontaktu s publikem, nebo pro něj otvírá i nové možnosti a světy? Zůstanou již diváci navždy doma? Jak na tuto krizi reagují umělci, pořadatelé kulturních akcí, poskytovatelé veřejné podpory nebo vzdělávací umělecké instituce? Podle čeho se orientují, čemu věří a za čím jdou? Jak komunikují? Zárodky adaptačních strategií scénických umění na globální proměnu paradigmatu se budeme snažit mapovat s našimi hosty.

On-line setkání pořádá Oddělení mezinárodní spolupráce IDU jako součást programu Propagace českých scénických umění do zahraničí a spolupráce v rámci evropských projektů Create to Connect -> Create to Impact a PACE.V4. Tematicky jsou navázána na hlavní téma letošní Noci divadel v ČR, jímž je udr-život-elnost. Webináře probíhají na platformě Zoom v anglickém jazyce, tlumočení není zajištěno. Během setkání mají diváci možnost pokládat hostům otázky, záznamy budou zpětně dostupné na Youtube kanále IDU.

Setkání se uskuteční na platformě ZOOM, není nutné si předem stahovat aplikaci.

Po vyplnění registračního formuláře Vám přijde e-mail s odkazem na přístup do webináře.

Registrujte se pokud možno 15 minut před začátkem akce, abyste se nezdrželi přihlašovací procedurou.

Webinář se koná v anglickém jazyce.
 

Profily mluvčích

Michaela Rýgrová působí jako produkční a propagátorka participativního umění ve veřejném prostoru a pedagožka Katedry produkce Divadelní fakulty AMU. Je autorkou publikace „Udržitelné divadlo“ (2014), v níž jako jedna z prvních do českého prostředí vnesla téma ekologické a etické dimenze v oblasti divadelní tvorby.

Gwendolenn Sharp je zakladatelka francouzské neziskové organizace The Green Room, která napomáhá rozvíjet strategie environmentální a sociální změny v hudebním průmyslu. Spolupracuje s kulturními organizacemi, festivaly a ekologickými iniciativami v Polsku, Francii, Německu a Tunisku. Má různé zkušenosti s produkcí hudebních akcí, projekty mezinárodní spolupráce a tvorbou nástrojů strategického rozvoje. Od roku 2016 se podílí na šíření povědomí a školení v oblasti udržitelné praxe a snižování uhlíkové stopy v oblasti hudebních produkcí a jejich technického zajištění.

Anna Galas-Kosil je kurátorka teatroložka a překladatelka. Spolupracovala s Teatr Polski v Bydgoszczi, festivalem R@port v Gdyni a přehlídkou Warszawskie Spotkania Teatralne. V letech 2015–2020 působila jako prezidentka mezinárodní profesní sítě On The Move, který se zaměřuje na kulturní mobilitu. Do konce roku 2017 vedla oddělení mezinárodní spolupráce v Divadelním ústavu Zbigniewa Raszewského. Od roku 2018 je programovou kurátorkou Biennale Warszawa.

Petr Dlouhý je kurátor živého umění, dramaturg a kulturní organizátor. Působí jako rezidentní kurátor prostoru pro performativní umění Cross Attic, interdisciplinární série Y events, mezinárodního festivalu performance artu Performance Crossings a je iniciátorem a meziměstského projektu PRALIN, který propojuje berlínskou a pražskou scénu. Vedle kurátorské praxe je členem výzkumného projektu RESHAPE. V centru zájmu veškeré činnosti leží mezinárodní přístup, hledání nových hranic a prostředí pro prezentování nezávislého performativního umění, propojování lokálních a mezinárodních organizací a umělců a vytváření bezpečného prostoru pro umělecké praxe.

Martina Pecková Černá je teatroložka, překladatelka a kulturní manažerka. Do sféry jejího zájmu patří současná dramatika, především německy a španělsky psaná, současná česká scénická umění a kulturní politiky středoevropského regionu. Od roku 2010 je vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce IDU, působí také jako tajemnice Českého střediska ITI (Mezinárodní divadelní ústav).

Typ akce

Webinář

Datum a čas

24. 9. 2020 15:00 - 24. 9. 2020 17:00

Místo

online

Vstupné

zdarma

Registrace

Přihlášení do webináře 24.9. zde.

Kontaktní osoba

  | ©

Barbora Comer

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

+420 775 856 540
barbora.comer@idu.cz

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.