Otevřeli jsme výzvu na dvouměsíční tvůrčí rezidenční pobyt v oblasti vizuálního umění ve spolupráci s rezidenčním centrem Culterim

 | ©

Rezidenci vypisujeme ve spolupráci s Českými centry/Českým centrem Berlín, Ministerstvem kultury ČR a rezidenčním centrem Culterim.

Rezidenční tvůrčí pobyt je určen především mladým umělcům či umělkyním českého státního občanství nebo s trvalým pobytem v Česku. Není určen pro studenty středních a vysokých škol, vyjma studentů doktorandského studia.

Místní hostující organizací je komunitní Culterim, koordinátorem rezidence je České centrum Berlín. Culterim řeší problém nevyužívaných nemovitostí a nedostatku uměleckých prostor.

Další informace o Culterim

O rezidenci

od Berlína, asi 60 minut jízdy vlakem od hlavního nádraží, se nachází lesní pozemek Biesenthal přímo u jezera Wukensee. Areál o několika budovách se nachází na 12 000 m2 lesa. Culterim přeměňuje ruiny zámečku Biesenthal na dočasnou uměleckou rezidenci s ateliéry a ubytováním.

Ubytování pro všechny rezidenty je v zámku v základních soukromých pokojích se společnou kuchyní a jídelnou. Velká dřevěná terasa v zadní části budovy slouží jako místo setkávání umělců a je orientována směrem k lesu a další dvě rezidenční stavby. Jednou z nich je budova ateliérů s individuálními ateliéry pro všechny umělce a druhou je prostorný společný sál pro performery. Na místě, hlouběji v lese, se skrývá malá dílna na zpracování kovu. Rezidenti mají nepřetržitý přístup do areálu a mohou využívat celý pozemek.
Rezidence je zakončena skupinovou výstavou děl vytvořených během pobytu.

Profil účastníka

 • České státní občanství nebo trvalý pobyt na území Česka
 • Anglický jazyk na úrovni umožňující plnohodnotné absolvování rezidence, německý jazyk výhodou
 • Vizuální umělec

Charakteristika rezidence

 • Tvůrčí rezidence v oblasti vizuálního umění
 • Doba trvání – 2 měsíce
 • Lokace: ruiny zámku Biesenthal u jezera Wukensee, v blízkosti Berlína, Německo
 • Účastníkovi bude poskytnut příspěvek na rezidenci v celkové výši 1.470 EUR/2 měsíce a příspěvek na cestu ve výši 200€.
 • Ubytování v zámku v základních soukromých pokojích se společnou kuchyní a jídelnou. Sociální zařízení je k dispozici v sanitárním kontejneru.
 • Očekávaný výstup: Závěrem rezidenčního pobytu je hromadná výstava všech prací rezidentů účastnících se rezidenčního pobytu v daném období. Zapojení do projektu CCAiB – Contemporary Czech Art in Berlin Českého Centra Berlín.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat

 1. Přihlášku: Formulář žádosti › ZDE
 2. Přílohy:
  1. Motivační dopis (s popisem zamýšleného projektu) v angličtině v rozsahu maximálně dvou normostran (3600 znaků)
  2. Strukturovaný životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v angličtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně deset projektů nebo stránek)

Harmonogram

Deadline pro podání přihlášek 6. června 2024 23:59
Vyhodnocení přihlášek 10. června 2024
Rezidence srpen-září 2024

Náležitosti a podmínky

 • Po termínu předložené žádosti, neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
 • Zaslané žádosti posoudí a výběr provede mezinárodní odborná komise (místní kurátor/ka, zástupce IDU, Českých center/Českého centra Berlín).
 • Vybraný účastník zašle písemnou zprávu o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu v rozsahu min. jedna A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
 • Podpora bude udělena na základě uzavřené příkazní smlouvy uzavřené s IDU a bude vyplacena po realizaci akce na základě dodání závěrečné zprávy, příp. splnění dalších smluvních podmínek. Částka podpory bude vyplacena bez DPH (příp. DPH odvede žadatel).
 • Výzva je vyhlášena v rámci projektu „Programy IDU na podporu mobility a obchodních misí do zahraničí profesionálů z oblasti KKS“.
 • Podpořený účastník bude ve všech elektronických (případně tištěných) propagačních materiálech k rezidenčnímu pobytu uvádět povinná loga: Národní plán obnovy, Next Generation EU, Ministerstvo kultury ČR, IDU, Česká centra, a dále prohlášení „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“.
 • Organizátoři si vyhrazují právo rezidenci neuskutečnit.

Informace o rezidenci v PDF

FAQ (v anglickém jazyce)

kontakt: Markéta Černá, cernamarketa77@gmail.com, IDU

Publikováno

13. 5. 2024

Sdílejte

Sledujte náš facebook

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.