Jak vypadal první český překlad Senekova Agamemnona?

  | ©

Zveme na další přednášku pořádanou Teatrologickou společností, Kabinetem pro studium českého divadla a Katedrou divadelních studií Masarykovy univerzity.

Zatímco pro W. Shakespeara, T. Kyda či P. Corneille byly tragédie antického filozofa Lucia Annaea Seneky důležitým inspiračním zdrojem pro vlastní tvorbu, česká divadelní kultura je začala objevovat s velkým zpožděním. Toto opomíjení bylo dáno zakořeněnou tradicí negativního hodnocení Seneky jakožto autora tragédií a upřednostňováním řeckých dramatiků. Senekovy tragédie jsou postupně překládány do češtiny až zhruba od začátku 21. století a dlouho se mělo za to, že jsou to první české překlady – dokud nebyl objeven rukopis překladu tragédie Agamemnon od básníka Václava Renče (1911–1973) z roku 1965. V přednášce se budeme zabývat Renčovým překladem v kontextu jeho překladatelské činnosti pro divadlo a pokusíme se zrekonstruovat okolnosti jeho vzniku.

Mgr. Daniela Čadková, PhD., absolvovala bohemistiku, latinu a literární komparatistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působí v Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, kde se věnuje zejména recepci antiky v české literatuře a kultuře a také problematice překládání antických římských dramat (praetexta Octavia, Senekovy tragédie Šílený Herkules a Trojanky).


Přednáška se uskuteční ve středu 29. března od 17:00 budově IDU na adrese Nekázanka 16, Praha 1. . 

Přednášku také bude možné navštívit online přes ZOOM.

FB event

ZOOM link


 

Teatrologická společnost

Kabinet pro studium českého divadla

Katedra divadelních studií MU

 

Publikováno

13. 3. 2023

Sdílejte

Sledujte náš facebook

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.