Výzva pro rok 2023 Visegrádského program rezidenčních pobytů pro literáty (VLRP) byla vypsána

 | ©

Mezinárodní visegrádský fond (IVF) a Willa Decjusza (Krakov), ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem (Praha), Literárním informačním centrem (Bratislava) a Petöfiho literárním muzeem (Budapešť), vydaly výzvu pro zájemce z řad literátů o rezidenční pobyty.

Žádost a kritéria

1) Kdo může žádat?

 • prozaici, autoři literatury faktu, básníci a překladatelé (min. 18 let věku) s nejméně jednou již vydanou publikací
 • esejisté, kritici a publicisté (min. 18 let věku) s nejméně třemi příspěvky v respektovaných novinách, časopisech či elektronických médiích

2) Jak podat žádost?

Každý žadatel je povinen vyplnit on-line formulář žádosti (v angličtině), který obsahuje:

 • strukturovaný životopis
 • popis literárních záměrů během rezidenčního pobytu
 • bibliografii autora
 • motivační dopis

Každý z žadatelů může ke své žádosti přiložit jakékoliv další materiály (v angličtině), které uzná za vhodné (např. doporučení).

3) Co stipendium zahrnuje?

 • ubytování ve společném bytě (samostatný pokoj, společná kuchyň a koupelna, internetové připojení) od 1. 5. do 12. 6. 2023 (jarní termín), resp. od 1. 9. do 30. 11. 2023 (podzimní termín)
 • stipendium ve výši 1 300 EUR (jarní termín) a 2 400 EUR (podzimní termín)
 • podporu hostitelské organizace (autorské čtení, rozhovory, kontakty s nakladateli, literárními kritiky atd.)

Kritéria výběru a přístup do programu

1) Kritéria výběru

 • profesionální přístup k literární tvorbě, dokumentovaný předchozí tvorbou (např. články, publikace)
 • kvalita plánů během rezidenčního pobytu (např. přispět k rozvoji národních/V4 humanitních studií, propagace literatur zemí V4, zvýšení počtu čtenářů v zemích V4, podnícení spolupráce zemí V4 v oblasti literatury)
 • kredibilita rezidenčních plánů, prezentovaných v žádosti
 • bezproblémová spolupráce v rámci eventuální předchozí spolupráce s Mezinárodním visegrádským fondem – připravenost účastnit se veřejných literárních akcí, pořádaných hostitelskou organizací
 • ochota spolupracovat s ostatními třemi visegrádskými rezidenty a hostitelskou organizací za účelem zvýšení tzv. přidané hodnoty V4
 • deklarace být skutečně přítomen v místě ubytování, poskytnutém hostitelskou organizací, a to během celé délky rezidenčního pobytu

2) Přístup do programu

 • žadatel musí být občanem jedné z visegrádských zemí (V4: Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko)
 • žadatel nemůže být současným či bývalým zaměstnancem Mezinárodního visegrádského fondu či hostitelské organizace
 • žadatel je povinen podat žádost pod jménem uvedeným v jeho občanském průkazu/cestovním pasu
 • žadatelovy případné další projekty, podpořené Mezinárodním visegrádským fondem, musí být v době podání žádosti již ukončeny
 • v rámci tohoto programu lze žadateli udělit rezidenční pobyt pouze jedenkrát v každé členské zemi V4
 • žadatel je povinen uhradit zdravotní pojištění během rezidenčního pobytu na vlastní náklady

3) Účast v programu

 • všichni rezidenti, vybraní pro jarní termín, jsou povinni pobývat v hostitelské organizaci od 1. 5. do 12. 6. 2023; jakákoliv prodleva v zahájení rezidenčního pobytu nemůže být kompenzována jeho prodloužením
 • všichni rezidenti, vybraní pro podzimní termín, jsou povinni pobývat v hostitelské organizaci od 1. 9. do 30. 11. 2023; jakákoliv prodleva v zahájení rezidenčního pobytu nemůže být kompenzována jeho prodloužením
 • rezidenti mohou požádat o tzv. dny absence, za předpokladu, že jejich počet nepřekročí 7 dní (jarní termín), resp. 14 dní (podzimní termín)
 • v případě nenadálých okolností (pracovní či rodinné záležitosti) mají rezidenti povinnost bez prodlení kontaktovat Mezinárodní visegrádský fond a příslušnou hostitelskou organizaci, jelikož takováto skutečnost může ovlivnit výši jejich stipendia

Časový harmonogram

 • termín uzávěrky pro jarní i podzimní termín: 15. 10. 2022 (v poledne)
 • oznámení výsledků: 23. 12. 2022

On-line formulář žádosti

 • je k dispozici zde

Koncept programu a výzva

 • v anglickém jazyce najdete zde

Více informací

Projekt je financován Mezinárodním visegrádským fondem (IVF), koordinátorem je krakovská Willa Decjusza.

Publikováno

15. 9. 2022

Sdílejte

Sledujte náš facebook

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.