Otevřený dopis k Národnímu plánu obnovy

  | ©

Český kulturní a kreativní sektor nesouhlasí se snižováním podpory v Národním plánu obnovy.

Zástupci českého kulturního a kreativního sektoru zaslali Vládě ČR otevřený dopis s požadavkem na schválení původního návrhu Ministerstva kultury ve výši 8,233 mld. korun z Národního plánu obnovy. Za otevřený dopis vládě se postavily asociace, kraje, města, univerzity i významné kulturní organizace a jednotlivci. Doposud se k výzvě připojilo 140 signatářů napříč podnikatelskou, neziskovou i veřejnou sférou.

Představitelé české kulturní a kreativní scény bojují za vyšší příspěvek v chystaném Národním plánu obnovy. Podle prvního návrhu vlády, který v říjnu předložila Evropské komisi, by kulturní sektor měl dosáhnout pouze na 2,5 miliardy z evropského balíku 182 miliard Kč pro Českou republiku. Finální návrh bude Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládat vládě koncem února.

Signatáři proto apelují na zástupce vlády, aby schválili původně navrhovaný rozpočet, který bude použit nejen na obnovu kulturní scény, ale má potenciál sehrát významnou roli při obnově celé společnosti i ekonomiky. Právě podpora oborů s vysokou přidanou hodnotou, inovativní ekonomika a rozvoj kultury a kreativity patří mezi hlavní cíle evropského Fondu obnovy.

„Kultura v Česku je dlouhodobě podfinancovaná. Každoročně zdaleka nedosahuje ani na slibované 1 % ze státního rozpočtu. Od roku 2006 tak byla kumulovaně připravena o 150 miliard korun. V balíčku React EU nebyla zahrnuta vůbec a její dosah na Strukturální fondy byl dosud zanedbatelný. Žádáme proto vládu, aby nyní nesnižovala rozpočty plynoucí do kulturního a kreativního sektoru. Peníze, které vláda do kultury investuje, se české společnosti mnohonásobně vrátí,“ říká Lucie Ševčíková z iniciativy #zakreativnicesko.

Kulturní a kreativní sektor generuje v EU 5,3 % HDP, tedy násobně více ve srovnání s výdaji, které do něj směřují. Vytváří pracovní místa, produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou, přitahuje turisty i zahraniční investory a přispívá k regionálnímu rozvoji.

„K Národnímu plánu obnovy postrádám obecně v zemi otevřenou a strukturovanou diskuzi. Je to příležitost k rozvoji všech regionů, která se neopakuje každý den. Investice do kultury je pro mě zárukou, že prostředky nebudou zmařené, že se využijí k rozvoji inovativního a kreativního potenciálu České republiky,“ říká ambasadorka výzvy Kateřina Churtajeva, vedoucí odboru kultury a památkové péče Královéhradeckého kraje.

Kultura je základním prvkem naší společnosti, politiky však dlouhodobě přehlíženým. Přesto se jedná o dobrou investici nejen z ekonomického pohledu, jde také o investici do mezinárodní image Česka. Pokud se v posledních letech mluvilo v zahraničí o Česku, bylo to mimo jiné díky sošce Oscara pro film Dcera či videohře Beat Saber.

Ambasadorka výzvy Zdeňka Hubáček Kujová z Jihomoravského inovačního centra dodává: „Kreativita je podmínka pro evoluční posun do další fáze. Ať již má umění, kultura a kreativita svou společenskou hodnotu, souběžně s ní jde i hodnota ekonomická. V Evropě pracuje v kreativních odvětvích 12 mil. lidí, finanční obrat byl v roce 2019 u hlavních činností kulturních a kreativních odvětví přes 640 mld. eur. Je to oblast, která byla covidem zasažena mezi prvními, bude mezi posledními znovu otevřenými. Cílené investice z Národního fondu obnovy do kultury a kreativních odvětví se budou aktivně podílet na oživení ekonomiky – a také na vizi transformace člověka a společnosti.“

Kulturní sektor je vedle cestovního ruchu nejpostiženějším odvětvím koronavirové epidemie. Jedná se o ekosystém, který zahrnuje řadu kulturních institucí, inovativních firem, uměleckých a technických profesí či památkovou péči. Nejedná se pouze o divadelníky nebo výtvarníky, ale také o filmaře, designéry, hudebníky, muzikálové tvůrce, herní vývojáře a další kreativce. Iniciativa #zakreativnicesko tak v celé šíři zastupuje zájmy mainstreamové i alternativní kulturní a kreativní sféry.

Nechceme zabetonované, ale kulturní a kreativní Česko.

Celé znění otevřeného dopisu společně s přehledem všech signatářů výzvy naleznete na webových stránkách www.zakreativnicesko.cz.

Kontaktní osoba

Lucie Ševčíková

E lucie.sevcikova@idu.cz

T +420 724 933 956


Výzva #zakreativnicesko

Kultura je naší podstatou. Je duší společnosti. Zahrnuje oblasti, jakými jsou film, divadlo, hudba, architektura, design, knihy a tisk, české památky, móda, reklama nebo videohry. V jádru našeho ekosystému stojí vždy lidská kreativita, dovednost a talent. Svou přidanou hodnotou přispívá ostatním hospodářským odvětvím. Proto je třeba do ní investovat!

K otevřenému dopisu se, mimo jiných, připojili zástupci organizací zastřešujících či přímo vykonávajících činnosti kulturního a kreativního sektoru:

Asociace

​Asociace českých herních vývojářů

AČK – Asociace českých kameramanů

AKTV – Asociace komerčních televizí

AKA – Asociace komunikačních agentur

APA – Asociace producentů v audiovizi

Asociace českého průmyslového designu, z. s.

Asociace filmových střihačů a střihaček (A. F. S.)

Asociace tanečních umělců ČR, z. s.

ARAS – Asociace režisérů a scenáristů

Asociace spisovatelů

AUG – Asociace užité grafiky a grafického designu

Česká hudební rada

Česká obec hudební

ITI – České středisko Mezinárodního divadelního ústavu

OAZA, Ochranná asociace zvukařů – autorů

Obec překladatelů

OOA-S, Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

uMĚNÍM – Platforma pro kreativní učení

SČKN – Svaz českých knihkupců a nakladatelů

SKIP ČR – Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

Kraje, města, regiony

Město Jičín

Krajský úřad Karlovarského kraje

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Krajský úřad Libereckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje

Mikroregion Sokolov – východ

Statutární město Brno

Statutární město Plzeň

Statutární město Olomouc

Statutární město Ostrava

Statutární město Pardubice

Svaz měst a obcí České republiky

Školy a univerzity

DAMU – Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze (člen ITI)

Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Janáčkova akademie múzických umění

Janáčkova konzervatoř v Ostravě

Univerzita Palackého v Olomouci

Organizace

CZECHDESIGN

DEPO2015 Plzeň
Hospodářská komora ČR – Sekce kreativního a kulturního průmyslu
ICUK – Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s.
JIC, inovační agentura

T SERVIS, s.r.o.

 

 

Publikováno

4. 2. 2021

Sdílejte

Sledujte náš facebook

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.