Otevřená výzva na hodnotitele v Programu Kultura z Fondů EHP 2014-2021

 | ©

Oblasti expertizy: 1. Posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem ​​​​​​​2. Umělecká a kulturní kritika

Otevřená výzva na hodnotitele v Programu Kultura z Fondů EHP 2014-2021

Výzva na hodnotitele je určena pro výzvy, které jsou zaměřené na posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem (výzva CB1) a na uměleckou a kulturní kritiku (výzva ACC1).

IDU v této souvislosti hledá odborníky z oblasti umění, kulturní politiky, kteří disponují víceletými pracovními a hodnotitelskými zkušenostmi a mají zájem podílet se na hodnocení projektů ucházejících se o podporu v rámci uvedených výzev [1].

Výběr hodnotitelů proběhne na základě obdržených žádostí (jejich zaměření a počet) v obou výzvách a profesních zkušenostech hodnotitelů. Registrace do databáze automaticky neznamená hodnocení žádostí. S vybranými hodnotiteli budou následně uzavřeny smlouvy. Nutnou podmínkou pro uzavření smlouvy je absolvovat školení týkající se hodnotícího procesu a hodnotících kritérií v dané výzvě. O termínu školení budete v dostatečném předstihu informován/a pracovníky IDU.

Hodnotitelům náleží za každé vypracované a odevzdané hodnocení (v jehož rámci posuzují např. nastavení cílů projektu, tematické zaměření, kvalitu a odbornou úroveň nebo ekonomické aspekty projektu s tím, že závěrečné shrnutí bude hodnotiteli vypracováno v anglickém jazyce) odměna ve výši 5.500,- Kč. Konkrétní podmínky budou upraveny ve smlouvě.

V rámci přihlášky prosím vyberte příslušnou oblast svého zaměření.

Kategorie externích hodnotitelů v rámci výzev Umělecká a kulturní kritika, Posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem jsou:

 • Scénická umění - divadlo
 • Scénická umění - tanec a pohybové umění
 • Scénická umění - současný cirkus
 • Scénická umění - hudba klasická
 • Scénická umění - hudba současná
 • Vizuální umění - malířství, kresba, grafika, sochařství
 • Vizuální umění - nová média a intermediální (digitální) tvorba
 • Vizuální umění - fotografie
 • Design, užitá umění a umělecká řemesla
 • Literatura
 • Architektura
 • Film
 • Digitální hry

Poznámka: Externí hodnotitel může ve své přihlášce zaškrtnout více oborů současně.

Termín uzávěrky této výzvy je stanoven na 28. 2. 2020.
 
IDU tyto odborníky žádá, aby se zaregistrovali do databáze hodnotitelů, a to prostřednictvím
tohoto formuláře.

Více informací o výzvách - http://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/oblasti-podpory

Fondy EHP a Norska

Prostřednictvím fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy.

Česká republika je příjemcem těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru.

Zprostředkovatelem Programu Kultura z Fondu EHP 2014-2021 (dále jen Program) je v České republice Ministerstvo financí ČR a partnery Programu Ministerstvo kultury ČR a Institut umění – Divadelní ústav IDU.

 

[1] Externí hodnotitel se nesmí podílet na přípravě ani zpracování žádostí ve výzvě, pro kterou zajišťuje hodnocení kvality žádostí.

Publikováno

13. 1. 2020

Sdílejte

Sledujte náš facebook

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.