Zemřel holandský teatrolog Eric Alexander

  | ©

Obdrželi jsme smutnou zprávu, že v pátek 2. listopadu zemřel ve věku 86 let Eric Alexander, holandský teatrolog, divadelní historik, publicista, pedagog , ředitel Toneelmuseum a Nederlands Theater Instituut.

Eric Alexander pracoval léta v amsterdamském Toneelmuseum, umístěném na Herengrachtu, odkud přešel jako pedagog na leydenskou univerzitu, po čase se vrátil do Amsterdamu. Byl vynikající znalec divadelního muzejnictví a dlouholetý aktivní činovník mezinárodní organizace divadelních vědců IFTR/FIRT. V amsterdamském muzeu byla mj. za jeho působení deponována pozůstalost Alfréda Radoka, a teprve po listopadu 89 se vrátila do Prahy.

Od 1965-1984 pracoval v divadelním muzeu, po sloučení s ITI (International Theatre Institute v Haagu) a Stichting Theater Klank en Beeld nově vzniklém nizozemském Divadelním ústavu, nejprve jako kurátor a později jako ředitel, generální koordinátor a konečně jako vedoucí sbírek.
V letech 1977-2002 připravoval s Lilianou Alexandrescu dvojjazyčné (francouzsky a anglicky) FIRT / IFTR-SIBMAS Bulletiny, které sloužily jako zdroj informací pro členy obou světových organizací v oblasti divadelního výzkumu (FIRT- Fédération Internationale de Recherche Théâtrale) a muzeí, knihoven a archivů v oblasti performing arts (SIBMAS - Société Internationale des Bibliothèques et des Musées des Arts du Spectacles)). V letech 1977 až 1985 byl redaktorem časopisu SCENARIUM, který poskytoval platformu pro všechny podoby divadelního výzkumu, s důrazem na historický aspekt. Byl generálním tajemníkem IFTR/FIRT po dobu čtyř let, a byl čestným členem IFTR a SIBMAS.

Eric miloval naši kulturu, divadlo, Prahu, která byla místem jeho srdce, měl zde již od 60. let mnoho přátel, zejména mezi teatrology, i v Divadelním ústavu. Často přijížděl buď soukromě či pracovně - účastnil se práce na zasedáních přípravného výboru PQ po revoluci, pracoval ve dvou porotách PQ, samozřejmě participoval na odborných konferencích FIRTu.

 

Publikováno

8. 11. 2018

Sdílejte

Sledujte náš facebook

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.