Aktuality

Praktický seminář: Umění prezentace a rétoriky - jak zaujmout promotéry

Institut umění - Divadelní ústav zve na praktický seminář na téma Umění prezentace, který se uskuteční 14. 10. 204 od 15:00-19:00 v Malém sále IDU. Termín pro zasílání přihlášek je 30. 9. 2014. Kapacita semináře je omezena.

28.8.2014 8:10 Více

Výzva Horizontu 2020: Evropa jako globální hráč

V době, kdy ostatní hlavní světoví hráči, jako je Čína nebo Jižní Korea, stupňují své úsilí v oblasti veřejné diplomacie a v kulturních otázkách, včetně vědy a vzdělávání, si v Evropské unii zaslouží rostoucí zájem také kulturní diplomacie.

16.9.2014 9:54 Více

Site specific projekt - Kytice - změna programu

Společnost pro taneční a múzickou výchovu, Institut umění – Divadelní ústav a Nadace Bohuslava Martinů zvou na site specific projekt Kytice - mezigenerační dialog na hudbu Bohuslava Martinů v choreografii a režii Evy Blažičkové. Projekt bude k vidění 16. a 17. 9. na Malostranském hřbitově.

18.8.2014 16:32 Více

Krátce o IDU

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) je moderní informační a vědecká instituce, jejímž hlavním posláním je poskytovat české a zahraniční veřejnosti komplexní služby z oblasti divadla a dílčí služby z dalších oblastí umění (hudba, literatura, tanec a vizuální umění). IDU shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje předměty sbírkového charakteru vztahující se k oblasti divadla, věnuje se vědeckému výzkumu, iniciuje a podílí se na mezi­národ­ních projektech a vydává odbornou literaturu.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Databáze EVE

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

↑ nahoru