Aktuality

Hudební sekce IDU vydala propagační CD k české hudbě

Hudební sekce Institutu umění vydala propagační CD ve spolupráci s Colours of Ostrava CZECH MUSIC CROSSROADS.

21.10.2014 16:42 Více

Institut umění – Divadelní ústav letos poprvé ve Frankfurtu nad Mohanem na jednom z největších knižních veletrhů světa

Institut umění – Divadelní ústav se letos poprvé zúčastnil Mezinárodního knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem spolu s dalšími 7300 vystavovateli ze 100 zemí světa. IDU se na veletrhu prezentoval třiceti, převážně anglickými a česko-anglickými tituly.

20.10.2014 13:40 Více

Festivaly se mohou hlásit o evropskou festivalovou značku EFFE do 15. listopadu

Projekt Evropa pro festivaly, festivaly pro Evropu (Europe for Festivals, Festivals for Europe), iniciovaný Sdružením evropských festivalů, je pilotním projektem Evropské komise. Již od léta je možné zažádat si o značku evropského festivalu EFFE, jejímž cílem je poskytnout lepší přístup k informacím o festivalech jak pro partnery, tak pro veřejnost, a zároveň se značka EFFE stane označením kvality vyjadřující mezinárodní uznání. Termín uzávěrky přihlášek je 15. listopadu 2014, festivaly by si tedy o tuto značku měly zažádat co nejdříve.

17.10.2014 15:46 Více

Krátce o IDU

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) je moderní informační a vědecká instituce, jejímž hlavním posláním je poskytovat české a zahraniční veřejnosti komplexní služby z oblasti divadla a dílčí služby z dalších oblastí umění (hudba, literatura, tanec a vizuální umění). IDU shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje předměty sbírkového charakteru vztahující se k oblasti divadla, věnuje se vědeckému výzkumu, iniciuje a podílí se na mezi­národ­ních projektech a vydává odbornou literaturu.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Databáze EVE

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

↑ nahoru