Publikace

Právě vychází

Paradigmata moderní kulturní politiky

Nová publikace Institutu umění  Paradigmata moderní kulturní politiky vydaná v rámci projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, mapuje a kriticky zkoumá formou kolektivní monografie myšlenkové modely, metodologické přístupy a názorové proudy, jimiž je v posledních desetiletích obohacováno myšlení o kultuře. Každá z kapitol si adekvátně svému úhlu pohledu definuje předmět svého zájmu trochu jinak, pro všechny ale platí, že zkoumají kulturu a její role a funkce v úzkém vztahu k lidské pospolitosti a k řízení společenských procesů a přímo či nepřímo tak pojmenovávají obrovský význam kulturních projevů a kulturního dědictví pro společenský, politický i ekonomický rozvoj našeho světa – na jedné straně ekonomicky a komunikačně globalizovaného, na straně druhé kulturně diverzifikovaného.

Autory jednotlivých esejí jsou Bohumil Nekolný, Selena Anguiano, Martin Cikánek, Ondřej Kašpárek, Tereza Raabová, Eliška Tomalová, Jaroslava Tomanová.

Cena 250 Kč / ISBN 978-80-7008-317-8

 

Arthur Schnitzler: Hry I.

Výbor z her klasika rakouské moderny Arthura Schnitzlera představuje českému čtenáři doposud nejucelenější pohled na autorovo dramatické dílo.
První díl se soustředí na ranější Schnitzlerovu tvorbu. Svazek obsahuje vedle známých děl jako je Anatol, Rej, Zelený papoušekMilkování také hry, které budou do češtiny přeloženy úplně poprvé. Jedná se o hry Jako štvaná zvěř, Osamělá cesta a drobné hry pro loutky: Loutkář, Statečný KasiánU Velkého Kašpara.

Svazek doplňuje studie významného germanisty Hartmuta Scheibleho.

Vydání her editorsky připravila Zuzana Augustová. Výbor představí nejnovější překlady J. Balvína, M. Černého, Vl. Tomeše, M. Tvrdíka, J. Zoubkové a Z. Augustové.

 340 Kč / ISBN 978-80-7008-323-9

 

Kreativní průmysly – příležitost pro novou ekonomiku II

autoři: Martin Cikánek, Eva Žáková, Eva Lehečková, Zora Jaurová, Pavel Bednář

Nové a rozšířené vydání publikace Kreativní průmysly – příležitost pro novou ekonomiku II se věnuje fenoménu kreativních průmyslů a kreativní ekonomiky. Nabízí čtenářům náhled do historického vývoje konceptu od druhé světové války po současnost a základní přehled o obsahovém vymezení a užívání konceptu v politické praxi včetně popisu vztahu mezi tržními odvětvími kreativních průmyslů a nekomerčním uměním, podporovaným z veřejných rozpočtů.

340 Kč / ISBN: 978-80-7008-274-4


Generační ikony ve střední Evropě: 3 HRY

Antologie současných her, které vznikly pro divadelní projekt realizovaný pražským Divadlem Letí, obsahuje text českého, rakouského a slovenského autora. Publikace vyšla v česko-slovenské, anglické, německé a španělské verzi. Obsah: Petr Kolečko: Poker Face (ČR), Viliam Klimáček: Kill Hill (Slovensko), Bernhard Studlar: iPlay (Rakousko) 

149 Kč /  ISBN: 978-80-7008-300-0


Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon

Publikace vznikla v rámci výzkumného projektu Kabinetu pro studium českého divadla IDU Česká divadelní encyklopedie. První vydání vyšlo pod názvem Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století – Osobnosti a díla ve spolupráci IDU a Nakladatelství  Academia v roce 2007. Nové rozšířené vydání v němčině vznikalo v letech 2008-2013 v Kabinetu pro studium českého divadla s podporou Rakouské akademie věd, Česko-německého fondu budoucnosti, Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov a Don Juan Archivu Wien. Na publikaci se podílelo 47 autorů pod vedením editorů Aleny Jakubcové a Matthiase J. Pernerstorfera a v odborné spolupráci s Hubertem Reittererem, Bärbel Rudin, Adolfem Scherlem a Andreou Sommer-Mathis. Lexikon obsahuje 383 obsáhlých a bohatě dokumentovaných hesel.

2725 Kč/ ISBN 978-80-7008-288-1

  

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Databáze EVE

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

↑ nahoru