| ©

Mapping Cultural and Creative Industries in the Czech Republic

Documents to download

Anglický překlad originálu brožury Kreativní Česko o mapování kulturních a kreativních průmyslů v České Republice.

Publication Series
year
2016
Categories

K tématu

Volunteer at the ATI

Do something you enjoy doing and gain experience while you’re at it.

all about volunteering