Kabinet pro studium českého divadla

  | ©

Kabinet pro studium českého divadla je vědeckým a dokumentačním centrem. Zabýváme se výzkumem dějin divadla na území České republiky v časovém rozpětí od středověku do současnosti a v kontextu evropské divadelní historie.

Kabinet byl založen r. 1956 v Ústavu pro českou literaturu ČSAV. Po reorganizaci akademického ústavu v r. 1993 byl včleněn do Divadelního ústavu. Kabinet je kolektivním členem Mezinárodní federace pro divadelní výzkum (International Federation for Theatre Research, IFTR) od r. 1956, kdy byl jedním z iniciátorů jejího zrodu. Zasloužil se o založení Teatrologické společnosti (1997), sdružující zájemce o divadlo a teatrologii.

Podrobněji o historii Kabinetu pro studium českého divadla

  • Celetná 17, Praha 1
    (2. patro, č. 206, 209)
  • denně dle domluvy
  • +420 224 809 113, 117, 133, 177
  • Petra Ježková

Činnost našeho oddělení

 

 

Náš hlavní dlouhodobý úkol je od r. 1997 týmový projekt Česká divadelní encyklopedie, který formou tematicky vymezených svazků lexikograficky zpracovává historii divadla na území dnešní České republiky, a to jejích českých i jinojazyčných projevů. Získané poznatky zveřejňujeme formou biografických lexikonů jak v tištěné, tak v elektronické podobě.

Ediční řada založená r. 2017 je protějškem knižně publikovaných biografických lexikonů. Umožňuje vydávání monografií a editovaných textů (korespondence, deníkové záznamy, paměti, archivní dokumenty), přinášejících autentická svědectví o životních osudech, prožitcích, snech a realitě divadelních a dalších uměleckých osobností.

Výzkumný projekt, na němž spolupracujeme s divadelními odděleními Národního muzea a Moravského zemského muzea. Cílem je vyvinout metodiku a specifické nástroje pro uchování, exploataci a zpřístupnění obsahu historických divadelních cedulí, které patří k nejpřínosnějším zdrojům informací o dějinách divadla.

Publikační platformou pro naše výstupy je mj. recenzovaný teatrologický časopis Divadelní revue. Vychází třikrát ročně, je zařazen do databáze SCOPUS.

Po nástupu do Divadelního ústavu inicioval Kabinet v 90. letech vznik edice Eseje, kritiky, analýzy, jejíž jednotlivé svazky věnované osobnostem divadelní kritiky a teorie představují české myšlení o divadle. Edice se stala podskupinou ediční řady České divadlo, na jejíž přípravě Kabinet úzce spolupracuje s Edičním oddělením.

Vedle České divadelní encyklopedie a Cesty k divadlu Kabinet řešil a řeší řadu dalších dílčích vědeckovýzkumných projektů. Jejich chronologický přehled naleznete níže na stránce.

title_department_funds

  | ©

Archiv Kabinetu pro studium českého divadla

Dokumentační archiv postupně vytváříme od počátku existence Kabinetu jako sbírku...

Dokumentační archiv postupně vytváříme od počátku existence Kabinetu jako sbírku historických pramenů, shromážděných při práci na jednotlivých svazcích publikace Dějiny českého divadla (1968–1983). V této práci pokračujeme při tvorbě hesel České divadelní encyklopedie.

Na jaře r. 2011 jsme zahájili inventární soupis materiálů, abychom získali jejich evidenci a identifikaci, a mohli tak prameny zpřístupnit.

V r. 2013 jsme zpracovali osobní badatelský archiv teatroložky PhDr. Mileny Cesnakové, CSc. (*1924 v Praze), která rozvíjela vědeckou kariéru převážně na Slovensku a badatelský zájem soustředila na výzkum staršího divadla s těžištěm v období renesance a baroka. Inventární seznam její sbírky čítá 615 položek; doplňuje ji Personální bibliografie dr. Mileny Cesnakové Michalcové – ke stažení ve formátu PDF.

Více Méně

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Odebírejte náš newsletter

Mějte přehled o všem, co se děje ve světě kultury.