Ing. Pavla Petrová

IDU (Institut umění – Divadelní ústav)  /  ředitelka

+420 224 809 154
+420 602 177 150
pavla.petrova@divadlo.cz

 

1992 – Ing. - Vysoká škola ekonomická v Praze

1998–2008 - Ředitelka odboru umění a knihoven na Ministerstvu kultury České republiky.

V letech 2004-6 a 2001-2  - Produkční manažerka pro Mezinárodní festival Konfrontace a hlavní produkční mezinárodní přehlídky Central European Dance Showcase 2002. 

Od 2008 - Ředitelka vědecké, odborné, informační, poradenské a sbírkotvorné instituce Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU)

Členka správní rady Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, místopředsedkyní správní rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, členkou odborné pracovní skupiny Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, členkou dozorčí rady o.p.s. „Praha – evropské město kultury 2000“, členkou výběrové komise na „Evropské hlavní město kultury 2015“ a dalších. V zahraničí pak například členkou Expertní pracovní skupiny členských zemí EU pro otázky mobility umělců a dalších kulturních pracovníků při Evropské komisi v Bruselu či Expertní pracovní skupiny pro práci s publikem prostřednictvím digitálního přístupu.

V současné době je rovněž výkonnou ředitelkou Českého centra mezinárodní nevládní organizace ITI (Mezinárodní divadelní institut) a ředitelkou Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru. Kromě toho je a členkou České komise UNESCO a předsedkyní Sektorové rady pro kulturu. Je členkou správní rady mezinárodní sítě Onthemove.

Podílela se na přípravě a vzniku novodobého dotačního výběrového systému Ministerstva kultury v oblastech umění, literatury a knihovnictví. Rovněž tak byla u přípravy koncepčních materiálů Ministerstva kultury např. Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-13 a především pak Koncepce podpory umění na léta 2015-2020.

Od roku 2010 je autorem národního profilu České republiky v Kompendiu kulturních politik a trendů v Evropě, které založila Rada Evropy spolu s výzkumnou institucí ERICarts a které je každoročně aktualizováno. Je autorkou či spoluautorkou řady studií a publikací v ČR a v zahraničí. Příležitostně přednáší na vysokých školách (FAMU a VŠE Praha).

 

Článková bibliografie

Knižní bibliografie

Volunteer at the ATI

Do something you enjoy doing and gain experience while you’re at it.

all about volunteering

Sign Up for Our Newsletter

Stay up to date with news and events in the world of music!

By signing in you agree to the processing of your personal data. Before signing in read the terms and conditions of personal data use here.