PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D.

Jméno a příjmení: Lenka Dohnalová
Titul: PhDr., Ph.D.

Oddělení: Hudební oddělení
Email: lenka.dohnalova@idu.cz
Telefon: +420 224 809 195, +420 603 584 218

 

Lenka Dohnalová je muzikoložka, projektová manažerka, editorka, koordinátorka výročních projektů, do r. 2017 komisařka českých expozic MIDEM a WOMEX, specialistka v oboru analýzy hudebního sektoru a zvukové tvorby, řešitelka výzkumných projektů Institutu umění v oblasti hudby.  Od r. 1988 pracuje v IDU, od r. 1993 rovněž jako tajemnice České hudební rady a ředitelka mezinárodní soutěže zvukové tvorby Musica nova.

 

Vzdělání

1998 Ph.D., obor Estetika – elektroakustika, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého

1988 PhDr., obor Hudební estetika, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

1977–1982 obor Muzikologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Profesní životopis

2003–dosud Hudební sekce a Česká hudební rada, IDU

1993–dosud tajemnice České hudební rady

1999–2003 svobodné povolání (viz projekty)

1994–1999 Ústav pro hudební vědu AV ČR (vědecká tajemnice Encyklopedie, redaktorka oboru Estetika)

1988–1994 Hudební oddělení, Divadelní ústav
do r. 1988 publicistická činnost

Funkce

 • 2014 předsedkyně komise OMV MK ČR
 • 2012 komisariát české expozice WOMEX Cannes
 • 2005 komisariát české expozice MIDEM Cannes
 • 2003 členka Komise Programu podpory orchestrů MK ČR
 • 1999 členka poroty mezinárodní soutěže Musica nova
 • 1993 tajemnice České hudební rady – České sekce Mezinárodní hudební rady při UNESCO   
 • 1993 tajemnice Společnosti pro elektroakustickou hudbu  


Projekty

 • 1993–dosud Mezinárodní soutěž elektroakustické hudby Musica nova (manažerka, členka komise)
 • 2016 supervize pilotního projektu Czech Music Office
 • 2015 členka řešitelského týmu projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, DF 11 P01VV031 (MK ČR), oblast Hudby
 • 2014 produkce Martinů: Kytice v rámci Roku české hudby
 • 2014 koordinace Roku české hudby
 • 2014 autorka projektu České ucho, http://ucho.sitespecificart.cz/
 • 2007–2011 členka řešitelského týmu projektu Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR (DD07P03 OUK003, MK ČR)
 • 2009 produkce představení Špalíček – Martinů
 • 2007 členka řešitelského týmu (obor Hudba) grantu: OPRLZ CZ Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem Kultura a definování výchozích předpokladů pro strategické plánování zaměstnanosti v tomto sektoru, 04.1.03/5.2.00.1./0057
 • 2006–2011 řešitelka hudební části projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (DD06P03 OUK 002, MK ČR)
 • 2005 podkladová studie Analýza hudebního života (pro Koncepci účinnější podpory umění na léta 2007–2013, MK ČR)
 • 2000–2002 CD-R Elektroakustická hudba v ČR, databáze cca 500 děl se zvukovými incipity, analýzami skladeb (VaV, MK ČR)
 • 1999–2001 Encyklopedie Diderot – zpracování a redakce CD-R, supervize tištěné verze (hudba), autorka hesel v oblasti klasické i populární hudby

 

článková bibliografie
knižní bibliografie

Volunteer at the ATI

Do something you enjoy doing and gain experience while you’re at it.

all about volunteering