PhDr. Helena Hantáková

Jméno a příjmení: Helena Hantáková
Titul: PhDr.

Oddělení: Knihovna Divadelního ústavu
Email: helena.hantakova@idu.cz
Telefon: +420 224 809 167

PhDr. Helena Hantáková je odborná knihovnice, od roku 2001 je vedoucí knihovny Divadelního ústavu. 

Vzdělání

1990–PhDr. – FF UK, obor Vědecké informace a knihovnictví 

1985–1989 – FF UK, obor Vědecké informace a knihovnictví 

Profesní životopis

Od r. 2001 – vedoucí knihovny Divadelního ústavu

1989 – odborná knihovnice v Divadelním ústavu

Pedagogická činnost

V letech 2014–2016 působila jako lektor Institutu managementu a práva pro obor Etika a etiketa v podnikání pro programy BBA a MBA.

Odborná vědecká činnost

Publikační činnost z oblasti vědeckých informací a knihovnictví.

Konference

Příspěvky na národních i mezinárodních konferencích, hlavní oblast prezentace je odborná činnost knihovny IDU a propagace práce národního střediska SIBMAS.

Výzkumné granty

V letech 1997–2002 byla hlavním řešitelem projektu podpořeného grantem MK ČR v programu Digitalizace knihovních fondů, knihovních katalogů, retrokonverze generálního katalogu, tvorba souborných katalogů, rozšiřování automatizovaných knihovních sítí. 

V roce 2009 byla hlavním řešitelem projektu VISK.    

V letech 2008–2011 byla hlavním řešitelem projektu Digitální kopie nepublikovaných textů divadelních her ve fondu knihovny DU a jejich zpřístupnění, projekt byl zpracováván v rámci grantového projektu vědy a výzkumu MK ČR.    

V letech 2012, 2013 a 2015 byla hlavním řešitelem projektu VISK9  Národní autority.

Aktuální členství a jiné zapojení

od r. 1993 plní funkci sekretáře národního střediska SIBMAS

V letech 1993–2002, 2006–2010 byla členem mezinárodní exekutivy organizace SIBMAS

 

článková bibliografie
knižní bibliografie

Volunteer at the ATI

Do something you enjoy doing and gain experience while you’re at it.

all about volunteering

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.