PhDr. Alena Jakubcová, Ph.D.

Jméno a příjmení: Alena Jakubcová
Titul: PhDr., Ph.D.

Oddělení: Kabinet pro studium českého divadla
Email: alena.jakubcova@idu.cz
Telefon: +420 224 809 113/117

Alena Jakubcová je divadelní historičkou se zaměřením na divadlo a hudbu 18. století. Od r. 1996 pracovala v IDU jako bibliografka v oddělení periodik, od r. 1997 jako výzkumná pracovnice Kabinetu pro studium českého divadla.   

Vzdělání

1993–1999 Ph.D., doktorské studium, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, dizertační práce Melodram Václava Praupnera „Circe“ (1789) v kontextu dobového repertoáru

1984 PhDr., obor Hudební věda, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

1975–1980 Absolutorium, Konzervatoř v Plzni, hlavní obor klavír

Profesní životopis

2018–dosud výzkumný a vývojový pracovník Kabinetu pro studium českého divadla IDU

2010–2018 vedoucí Kabinetu pro studium českého divadla IDU

1997–dosud výzkumná pracovnice Kabinetu pro studium českého divadla IDU

od r. 1996 IDU, bibliografka v oddělení periodik

1986–1996 asistentka (od r. 1993 odborná asistentka), Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (výzkum hudby a divadla 17. a 18. století)

1984–1986 redaktorka Českého rozhlasu Praha (redakce symfonické, vokální a komorní hudby) 

Pedagogická činnost

2012–2014 na Katedře divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

2014–2015 na Katedře divadelní vědy  Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Odborná a vědecká činnost 

Publikační činnost v českém a německém jazyce – studie, encyklopedická hesla, příspěvky na tuzemských a mezinárodních konferencích; výzkum v oblasti dějin divadla.

Konference

Příspěvky na mezinárodních konferencích v ČR a v zahraničí (např. 2014– II. Internationales Joseph Woelfl-Symposium, Salzburg: "Hierzu werden die besten und neuesten Stücke und Opern gewählt..." Strategien des Kampfes um das Publikum in Prag am Ende des 18. Jahrhunderts; 2006– Klangräume der Mozartzeit – Zur Physiognomie der europäischen Theater- und Konzertszene im ausgehenden 18. Jahrhundert, Augsburg (Forschungsinstitut für Musiktheater Thurnau, Universität Bayreuth): Brunians Glück und Ende. Bühnenpraxis der Aufklärungszeit in Prag der 1770er Jahre; 2003– International Commission into European Food History (ICREFH) – The Diffusion of Food Culture, Prague: Food and Dramatics. Multiplication of the Scenes of Life and Mediation of Food Culture through the Theatre towards the End of the 18th Century; 2002– Mozart in Mannheim, Mannheim: Die vergessenen Begegnungen. Miszellen zur zeitgenössischen Rezeption von Mozarts Bühnenwerken; 1995– East-West Seminar on the Eighteenth Century Studies, Münster: The Musician and Intellectual Wenzel Praupner and his Contemporaries in Prague in the Second Half of the Eighteenth Century)


Výzkumné granty

Podvod Allamody – pražská divadelní událost  roku 1660 a její evropský kontext (standardní projekt Grantové agentury České republiky; registrační číslo 19-04939S; zahájení 1.1.2019, doba řešení 3 roky)

Cesta k divadlu. Vývoj metodiky a specifických nástrojů pro uchování, exploataci a zpřístupnění historických divadelních cedulí se zvláštním zřetelem ke sbírkovým fondům Národního muzea v Praze a Moravského zemského muzea v Brně (výzkumný grant podpořený z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II), Ministerstvo kultury ČR; řešitelé PhDr. Alena Jakubcová, Ph.D., PhDr. (IDU), Mgr. Jaroslav Blecha,  (Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea), Mgr. Markéta Trávníčková (Národní muzeum); identifikační kód projektu: DG16P02B008; zahájení 1.1.2016, doba řešení 5 let)

Divadelní činnost Václava Mihuleho v jeho evropských působištích (1781-1807) (standardní projekt Grantové agentury České republiky; registrační číslo GA408/09/0882; zahájení 1.1.2009, doba řešení 3 roky)

Aktuální členství a jiné zapojení

členka oborové rady na Katedře hudební vědy  Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Zkušenosti s hodnocením projektů

Oponenské posudky studenských prací, recenze pro nakladatelství

článková bibliografie
knižní bibliografie

Volunteer at the ATI

Do something you enjoy doing and gain experience while you’re at it.

all about volunteering

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.