Ph.D. Denisa Šťastná

Jméno a příjmení: Denisa Šťastná 
Titul: Ph.D.

Oddělení: Oddělení sbírek a archivu 
Email: denisa.stastna@idu.cz 
Telefon: +420 224 809 190

 

Denisa Šťastná je kurátorkou Sbírky Divadelního ústavu a vedoucí Oddělení sbírek a archivu IDU. V IDU pracuje od r. 2003 – nejprve jako dokumentátorka scénografického fondu, od r. 2006 jako kurátorka, od r. 2009 vede nově založené Oddělení sbírek a archivu. Vedle akviziční sbírkotvorné činnosti v oblasti scénografie a divadelní fotografie se zabývá realizací výstav a ediční činností – vede edici Osobnosti české scénografie a byla redaktorkou monografie Viktor Kronbauer – Divadelní fotografie.

 

Vzdělání

2017 Ph.D., Ústav historických věd, Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice

2003 Mgr., obor Teorie a dějiny dramatických umění, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Profesní životopis

2009–dosud vedoucí Oddělení sbírek a archivu IDU

2006–dosud kurátorka Sbírky Divadelního ústavu, IDU

 

článková bibliografie
knižní bibliografie

Volunteer at the ATI

Do something you enjoy doing and gain experience while you’re at it.

all about volunteering