Pavel Storek

Jméno a příjmení: Pavel Štorek

Titul: Mgr.

Oddělení: Oddělení mezinárodní spolupráce
Email: pavel.storek@idu.cz
Telefon: +420 224 809 116, +420 777 196 840

PAVEL ŠTOREK (nar. 1968 v Praze) koncipuje a realizuje umělecké projekty v tradičním i netradičním divadelním prostoru a je iniciátorem mnoha mezinárodních koprodukcí v oblasti Performing Art. Od roku 1996 je uměleckým ředitelem festivalu mezinárodního festivalu současného umění 4 + 4 dny v pohybu. Od roku 2008 pracuje v Institutu umění – Divadelním ústavu / Oddělení mezinárodní spolupráce.

Vzdělání

Pedagogická fakulta University Karlovy v Praze (titul Magistr)

HAMU – katedra non-verbálního divadla (prof. Ctibor Turba)

Lidová konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze

Umělecká praxe / realizace

1996 – dosud dramaturgie, koncept a realizace Mezinárodního festivalu současného umění „4+4 dny v pohybu“ / Praha

2011 kurátor české sekce divadelní architektury na Pražském Quadriennale 2011

2009 – 2010 koncepce projektu „Vlámská sezóna v Praze“

2008 realizace mezinárodního site – specific projektu „Pohyb pod Blavou“ / Bratislava

2007 koncepce a realizace site-specific projektu “PragueOrient Express” / Bratislava- Budapešť - Bělehrad

2006 koncepce a realizace mezinárodního divadelního projektu “Invaze do Evropy” (ve spolupráci s IDU) / Praha

2001- 2002 umělecký ředitel rezidenčního Prostoru Preslova / Praha

koncepce a realizace mezinárodního divadelního projektu “Kanadská sezóna v Praze” (ve spolupráci s IDU) / Praha

koncepce a realizace festivalu českého současného divadla “Four Nights” v rámci IETM 2000 Praha, (ve spolupráci s IDU) / Praha

1999 koncepce a realizace česko – francouzského divadelního projektu "Le Campement” v rámci Pražského Quadriennale (ve spolupráci s IDU)

1999 umělecký ředitel “European Theatre Alternative” – přehlídka slovinského a italského tance

1996 spoluzakladatel sdružení Čtyři dny

Koncepce a organizace mezinárodní konference / sympozia / projekty

2016 „Dada Zurich 2016“ – skauting trip českých kurátorů / Curych

2015 – dosud „Architektura k mání“ - výstava dokumentující úspěšné modely konverzí bývalých industriálních budov a areálů na významná centra kultury a umění v Evropě / ČR

2014 "Czech Crash 2014" - mezinárodní sympozuim Performing Arts / Praha

2012 „Side by Side” IN SITU Network – mezinárodní týdení sympozium / Zbiroh

2010 „Thinking the Space” v rámci mezinárodního projektu TACE ( Theatre Architecture in Central Europe / Praha

2008 „Umění v industriálním a experimentálním prostoru“ / Praha

2006 „Doma a za humny“ – mezinárodní sympozium o mobilitě umělců v Evropě / Praha

2004 „Stage in Motion“ – mezinárodní sympozium o koprodukční spolupráci v Evropě / Praha

Účast v uměleckých radách

Taneční komise Ministerstva kultury ČR / Praha

board IETM (Informal European Theatre Meeting) / Brusel

rezidenčního programu TanzQuartier / Vídeň

Cultural Link v Nadaci Open Society Fund / Praha

festival PUF Pula / Chorvatsko

program Pro Helvetia / Praha

Pedagogická činnost

DAMU / Divadelní tvorba v netradičních prostorech / Praha

ČVUT / Výzkumný ústav průmyslového dědictví / Praha

FaVU / Tělový design / Brno

 

článková bibliografie

knižní bibliografie

Volunteer at the ATI

Do something you enjoy doing and gain experience while you’re at it.

all about volunteering

Sign Up for Our Newsletter

Stay up to date with news and events in the world of music!

By signing in you agree to the processing of your personal data. Before signing in read the terms and conditions of personal data use here.