Mgr. Viktor Debnár

Jméno a příjmení: Viktor Debnár
Titul: Mgr.

Oddělení: Institut umění
Email: viktor.debnar@idu.cz  
Telefon: +420 224 809 119

 

Viktor Debnár je kulturní manažer a editor. Od r. 2005 působí v Institutu umění, nejprve v České kanceláři programu EU Kultura 2000, v l. 2009–2017 na místě vedoucího Literární sekce; od jeho založení je editorem webových stránek Culturenet.cz. V l. 2011–2015 byl součástí týmu vědecko-výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, autor tematické analýzy Programy mobility (2005) pro Koncepci účinnější podpory umění na léta 2007−2013. Spoluautor úspěšné žádosti o titul Praha − UNESCO kreativní město literatury (2013/2014). Od r. 2003 spolupracuje s knihovnou samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti.

 

Vzdělání

2005 Mgr., Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlovy v Praze (obory Mezinárodní teritoriální studia a Americká studia) 

Členství

2017–dosud člen odborné výběrové komise MK ČR na podporu projektů v oblasti literatury

2017–dosud člen rady MK ČR Programu uměleckých festivalů

2017–dosud člen výběrové komise Českého literárního centra pro rezidenční pobyty

2014−dosud člen Komise IDU pro krátkodobou mobilitu

2014−dosud člen Rady IDU pro vědu, výzkum a ediční činnost

2015−2017 člen poroty Státní ceny za literaturu

2014–2016 vedoucí pracovní skupiny České literární centrum

2013–2016 člen Dramaturgické rady Českých center pro oblast literatury

 

článková bibliografie
knižní bibliografie

Volunteer at the ATI

Do something you enjoy doing and gain experience while you’re at it.

all about volunteering