Mgr. Roman Vašek

Jméno a příjmení: Roman Vašek
Titul: Mgr.

Oddělení: Bibliografické oddělení
Email: roman.vasek@idu.cz
Telefon: +420 224 809 153

 

Roman Vašek je publicistou a editorem v oblasti tance a baletu. Od r. 2000 pracuje v IDU jako bibliograf a zároveň se podílí na projektech zaměřených na český balet – zabývá se především sociálním a ekonomickým postavením tanečníků. Je předsedou tanečně-baletní komise Cen Thálie a členem správní rady Nadačního fondu pro taneční kariéru.

 

Vzdělání

2006–2007 rekvalifikační kurz Knihovnictví a informační zdroje, Národní technická knihovna

1993–2000 Mgr., obor Divadelní věda, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Profesní životopis

2000–dosud Bibliografické oddělení (specializace: tanec), IDU

1998–1999 šéfredaktor časopisu Taneční listy

Podíl na rozsáhlejších projektech

2016–dosud Český tanec v datech – statistika, analýzy, postoje

2013–2014 Druhá šance pro performing arts

2011–2012 Studie návazné uplatnitelnosti uměleckého personálu

2006–2011 Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (oblast tance)

2007 Lidské zdroje a zaměstnanost 2007–2013 (zaměstnanci v oblasti tance)

2004–2005 Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007–2013 (oblast tance)

Členství

2017–dosud člen programové rady Programu státní podpory profesionálních divadel

2015–dosud člen správní rady Nadačního fondu pro taneční kariéru

2014–dosud předseda poroty Cen Thálie pro balet, pantomimu a jiné tanečně-dramatické žánry, člen Kolegia Thálie

2013–2014 externí hodnotitel Magistrátu hl. m. Prahy pro taneční projekty

2009–2011 člen poroty pro výběr kandidátů k udělení Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla

2007–2009 člen programové rady Programu státní podpory profesionálních divadel

2007–2009 člen poroty Philip Morris Ballet Flower Award

2005, 2008, 2011 a 2014 člen poroty inscenační části Soutěžní přehlídky tanečního umění ČR

2004 a 2010–2014 člen grantové komise Ministerstva kultury ČR v oboru tanec (2013 předseda komise)

2002–2003 člen grantové komise Ministerstva kultury ČR v oboru divadlo
- člen profesních spolků (Taneční sdružení ČR, Svaz českých divadelních kritiků aj.)

 

článková bibliografie
knižní bibliografie

 

Volunteer at the ATI

Do something you enjoy doing and gain experience while you’re at it.

all about volunteering