Mgr. Martin J. Švejda

 

Jméno a příjmení: Martin J. Švejda
Titul: Mgr.

Oddělení: Kabinet pro studium českého divadla
Email: martin.svejda@idu.cz
Telefon: +420 224 809 133/177, +420 723 317 749

 

Martin J. Švejda je divadelní historik a kritik. Od r. 2008 pracuje v IDU jako výzkumný a vývojový pracovník, který především provádí dlouhodobé výzkumné práce v oblasti divadelní historie se zaměřením na české divadlo 19. a 20. století. Podílí se na projektu Česká divadelní encyklopedie – České divadlo 20. století jako autor slovníkových hesel a zároveň se jakožto autor monografií či dílčích studií (uveřejňovaných nejčastěji v Divadelní revui) věnuje tématům, soustředěným na české divadla po r. 1945. Jako kritik své recenze publikuje v periodikách Svět a divadlo, Divadelní noviny a Lidové noviny. Je spoluzakladatelem a spolupracovníkem divadelního internetového portálu Nadivadlo.


Vzdělání

1990–1997: Katedra filmové vědy a divadelní vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Profesní životopis

2000–2008: odborný pracovník knihkupectví Prospero (Divadelní ústav)

2008–dosud: výzkumný a vývojový pracovník v Kabinetu pro studium českého divadla IDU

 

článková bibliografie
knižní bibliografie

Volunteer at the ATI

Do something you enjoy doing and gain experience while you’re at it.

all about volunteering

Sign Up for Our Newsletter

Stay up to date with news and events in the world of music!

By signing in you agree to the processing of your personal data. Before signing in read the terms and conditions of personal data use here.