Mgr. et Mgr. Věra Velemanová

Jméno a příjmení: Věra Velemanová
Titul: Mgr. et Mgr.

Oddělení: Kabinet pro studium českého divadla
Email: vera.velemanova@idu.cz
Telefon: +420 224 809 113, 117

 

Věra Velemanová je teatroložka, divadelní historička. Od r. 2000 pracuje v IDU jako vědecká a výzkumná pracovnice, zaměřující se na historii scénografie. Další její specializací je divadelní činnost ruské emigrace v meziválečném Československu a divadlo čs. legií v Rusku v l. 1914–1920. Je autorkou či spoluautorkou studií, článků a publikací (na některých pracovala jako redaktorka) a  kurátorkou divadelně a scénograficky zaměřených výstav, vyučuje dějiny scénografie na vysokých školách. Je aktivní členkou Scénografické pracovní skupiny mezinárodní teatrologické organizace FIRT.

 

Vzdělání

2013–dosud doktorandské studium, Katedra divadelní vědy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (dizertační práce Scénografie Jana Duška do roku 1989)

1990–1996 Mgr., Katedra divadelní vědy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (diplomová práce Scénografie Libora Fáry k činoherním inscenacím v Divadle Na zábradlí a v Činoherním klubu)

1984–1989 Mgr., Pedagogická fakulta v Hradci Králové, obor Český jazyk – výtvarná výchova (diplomová práce Výtvarné aspekty divadelního a filmového díla – filmy Františka Vláčila)

1979–1983 Střední umělecko-průmyslová škola sklářská v Železném Brodě, výtvarný odbor

Profesní životopis

2000–dosud vědecká a výzkumná pracovnice Kabinetu pro studium českého divadla IDU

1997–2000 odborná pracovnice Okresního muzea – Hornického muzea, Příbram

 

článková bibliografie
knižní bibliografie

Volunteer at the ATI

Do something you enjoy doing and gain experience while you’re at it.

all about volunteering

Sign Up for Our Newsletter

Stay up to date with news and events in the world of music!

By signing in you agree to the processing of your personal data. Before signing in read the terms and conditions of personal data use here.