Mgr. et Mgr. Kamila Černá

Jméno a příjmení: Kamila Černá
Titul: Mgr. et Mgr.

Oddělení: Ediční oddělení
Email: kamila.cerna@idu.cz
Telefon: +420 224 809 124  

Publicistka, editorka, kulturní manažerka, redaktorka. Od r. 2001 vede Ediční oddělení IDU, je editorkou edic Současná hra a Světové divadlo, šéfredaktorkou časopisu Czech Theatre. Od r. 2002 je jedním z dramaturgů Mezinárodního festivalu Divadlo/Theatre.

 

Vzdělání

1993 Mgr., obor Divadelní a filmová věda, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

1983 Mgr., obor Knihovnictví a vědecké informace, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Profesní životopis

2001–dosud vedoucí Edičního oddělení IDU

1993–2001 redaktorka Edičního oddělení Divadelního ústavu

1985–1988 divadelní dokumentace, oddíl inscenace, Divadelní ústav

Odborná a vědecká činnost

2016–dosud editorka edice Světové divadlo

2010–dosud šéfredaktorka časopisu Czech Theatre

2002–dosud členka Dramaturgické rady Mezinárodního festivalu Divadlo/Theatre (2007–2014 hlavní dramaturgyně)

2002–2013 členka výboru Svazu českých divadelních kritiků (2010–2013 jednatelka)

1997–dosud editorka edice Současná hra
- publikace v českých i zahraničních odborných časopisech a novinách (Svět a divadlo, Divadelní noviny, Loutkář, Lidové noviny, Teatrul, Teatr aj.)
- redaktorka/editorka mnoha edičních i jiných projektů IDU, např. vedení visegrádského grantu Visegrad Drama III  či koncepce a dramaturgie dvou showcase českého divadla

 

článková bibliografie
knižní bibliografie

Volunteer at the ATI

Do something you enjoy doing and gain experience while you’re at it.

all about volunteering

Sign Up for Our Newsletter

Stay up to date with news and events in the world of music!

By signing in you agree to the processing of your personal data. Before signing in read the terms and conditions of personal data use here.