Mgr. Berenika Zemanová Urbanová

Jméno a příjmení: Berenika Zemanová Urbanová
Titul: Mgr.

Oddělení: Kabinet pro studium českého divadla
Email: berenika.urbanova@idu.cz
Telefon: +420 224 809 113/117; +420 777 097 168

 

Berenika Zemanová Urbanová je historička a teatroložka s badatelským zaměřením převážně na období 19. století. V IDU pracuje od r. 2010, od r. 2015 působí v Kabinetu pro studium českého divadla, kde má na starosti sekci Německá činohra v českých zemích v 19. století v rámci projektu Česká divadelní encyklopedie.

 

Vzdělání

2016 krátkodobý badatelský pobyt ve Vídni (Thetermuseum Wien, Österreichisches Nationalbibliothek, Wienbibliothek im Rathaus)

2015– dosud doktorské studium, obor Historie, Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice (plánovaná dizertační práce Leopold II. Lažanský a jeho divadelní svět)

2012–2013 Institut für Theaterwissenschaft, Freie Universität Berlin

2009–2010 Instytut kultury polskiej, Universytet Warszawski

2007–2010 Bc., Katedra divadelní vědy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (bakalářská práce Dramatické dílo Witolda Gombrowicze – témata, život, kontext)

2004–2008 Mgr., obor Obecná teorie a dějiny kultury – kulturologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (diplomová práce Theatrum mundi – Divadlo jako interpretace světa)

2004–2007 Bc., obor Historie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (bakalářská práce Libuše Riegrová-Bráfová: životní postoje v rodinných souvislostech)

 

článková bibliografie
 

Volunteer at the ATI

Do something you enjoy doing and gain experience while you’re at it.

all about volunteering

Sign Up for Our Newsletter

Stay up to date with news and events in the world of music!

By signing in you agree to the processing of your personal data. Before signing in read the terms and conditions of personal data use here.