Ing. Pavla Petrová, PhD.

Jméno a příjmení: Pavla Petrová
Titul: Ing. PhD.

Oddělení: ředitelka IDU a generální ředitelka PQ
Email: pavla.petrova@idu.cz
Telefon: +420 224 809 154, +420 602 177 150

 

Pavla Petrová je kulturní manažerka s dlouholetou praxí v kulturních institucích a projektech. Od r. 2008 je ředitelkou IDU a generální ředitelkou největší světové výstavy scénografie Pražské Quadriennale. Působila a působí jako členka expertních orgánů, sítí a platforem v ČR i v zahraničí. Je autorkou národního profilu České republiky v Kompendiích kulturních politik a trendů v Evropě (https://www.culturalpolicies.net).
Výsledky výzkumné práce pravidelně publikuje jak v časopisech, tak na mezinárodních konferencích v oblasti managementu umění a kultury a kulturní politiky.  Kromě působení na Katedře arts managamentu Vysoké školy ekonomické v Praze přednáší i na Akademii múzických umění v Praze, především pak na DAMU a FAMU.

 

Vzdělání

2019 Ph.D., Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze

1992 Ing., Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze

Profesní životopis

2008–dosud ředitelka IDU

2006–2008 ředitelka Odboru umění a knihoven, Ministerstvo kultury ČR

2004–2006 samostatná výzkumná práce a spolupráce na studiích a strategiích v oblasti kultury

2002–2004 ředitelka Odboru umění a knihoven, Ministerstvo kultury ČR

2001–2002 výkonná manažerka Central European Dance Platform a manažerka Mezinárodního tanečního festivalu Konfrontace

1996–2002 ředitelka Odboru umění a knihoven, Ministerstvo kultury ČR

Stálá pedagogická činnost

2015–dosud Katedra arts managementu, Podnikohospodářská fakulta, VŠE v Praze   

Odborná a vědecká činnost

Publikační činnost v českém a anglickém jazyce – studie, monografie, příspěvky ve sbornících z mezinárodních konferencí, články v časopisech; výzkum v oblasti kultury a kulturních a kreativních průmyslů.

Konference

Příspěvky na mezinárodních konferencích v ČR i v zahraničí (např. The 9th Days of Statistics and Economics, Praha, 2015; The 9th International Conference on Cultural Policy Research, Soul, Korea, 2016).

Výzkumné granty

Výzkumný grant podpořený Interní grantovou agenturou VŠE Proměny ve financování a marketingu v oblasti performing arts, literatury, výtvarného umění a filmu (2015–2016) – spoluřešitelka.

Výzkumný grant podpořený z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) MK ČR Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011–2015) – spoluřešitelka, DF11P01OVV031.

Výzkumný grant podpořený MK ČR Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR (2007–2011) – spoluřešitelka, DD07P03OUK004.

Výzkumný grant podpořený MK ČR Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (2006−2011) – spoluřešitelka, DD06P03OUK002.

Aktuální členství a jiné zapojení

 • výkonná ředitelka Českého centra mezinárodní nevládní organizace ITI (Mezinárodní divadelní institut)
 • členka České komise UNESCO
 • předsedkyně Sektorové rady pro kulturu
 • členka správní rady mezinárodní sítě On the Move

Zkušenosti s hodnocením projektů

 • 1. veřejná soutěž programu ÉTA TA ČR. Hodnotitelka, 2017 a 2019
 • Performing Arts Programme Europe – the Japan Foundation (Londýn, UK). Členka výběrové komise, 2012–2018
 • Podprogram CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění, financovaný z EHP fondů 2009–2014, programová oblast č. 17 Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví – kultura, kulturní rozmanitost a mezikulturní dialog. Členka hodnotící komise v první i druhé výzvě, 2013 a 2014
 • Program EU Kultura včetně kulturního dědictví (Evropská komise, Brusel, Belgie) – Strand 1.1 – Multi-annual Cooperation Projects and Strand 1.2.1 – Cooperation Projects. Členka hodnotící komise, 2011 a 2013
 • Evaluation of EEA Support to Cultural Heritage – PITIJA, Slovenia. Evaluátorka, 2011
 • Výběrová komise na poskytnutí tvůrčích nebo studijních stipendií, MK ČR. Členka výběrové komise, 2008–2012
 • Finanční mechanismy EHP a Norské finanční mechanismy, prioritní oblast Uchování kulturního dědictví. Členka hodnotící komise ve třech výzvách, 2004–2009

 

článková bibliografie
knižní bibliografie

Volunteer at the ATI

Do something you enjoy doing and gain experience while you’re at it.

all about volunteering

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.