Podpora zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií

  | ©

MK ve spolupráci s IDU vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií

Ministerstvo kultury České republiky ve spolupráci s IDU vyhlašuje Mimořádnou výzvu na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií. Výzva MK ČR s rozpočtem 30 milionů je zaměřena na interdisciplinární propojení živého umění s publikem prostřednictvím nových technologií. Cílem je vytváření a prezentace kulturního obsahu subjekty v sektoru současného umění, zejména pak divadla, tance, nového cirkusu, hudby, vizuálního umění, literatury a multimediálních platforem.

Deadline je 15. 6. 2020, více zde.​

Upozornění:

V rámci této mimořádné výzvy platí, že není možný souběh dotací na streamování ze dvou různých dotačních titulů viz text výzvy: „z dotace nelze hradit náklady, na které žadatel čerpá jinou dotaci ze státního rozpočtu“ (v kapitole uznatelné náklady).

Toto se mimo jiné vztahuje na úpravy projektů podpořených v rámci řádných výzev v oblasti profesionálního umění pro rok 2020, kde ministerstvo kultury přistoupilo k úpravě projektů s tím, že mezi uznatelné náklady bylo zahrnuto i streamování – ve smyslu alternativního plnění služby pro veřejnost, která nemohla být z důvodů vládních omezení realizována. To v konečném důsledku umožnilo čerpat dotaci v původní výši i na projekty, jejichž podoba se na výstupu výrazně proměnila.

Stejně tak se jedná i o souběh dotací ze záchranného balíčku, tedy souběh dotace na streamování a např. dotace na dofinancování celoroční činnosti (na odboru umění, literatury a knihoven MK ČR). Žadatelům není dovoleno čerpání obou dotací současně. Není ale zakázáno podat si žádosti do obou výzev s tím, že žadatel musí být od začátku srozuměn, že po zveřejnění hodnocení výzev se bude muset rozhodnout pro jednu z nich.

Kontakt

  | ©

Pavla Petrová

Ředitelka Institutu umění - Divadelního ústavu, Generální ředitelka PQ

+420 224 809 154
+420 602 177 150
pavla.petrova@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.