Ediční plán IDU pro rok 2023

  | ©

V tomto roce pracujeme na vydání těchto publikací.

Edice Divadelní hry

Tom Stoppard: Hry III

Třetí svazek her světoznámého dramatika završí české vydání kompletní Stoppardovy původní tvorby psané pro divadlo. 
Zahrnuje texty napsané a uvedené po roce 1989: Kresba tuší, Vynález lásky, trilogii Pobřeží Utopie (Plavba, Ztroskotání, Záchrana), Rock’n´Roll, Obtížný problém a Leopoldstadt v překladech Pavla Dominika, Zuzany Joskové a Jitky Sloupové, která je zároveň autorkou obsáhlé studie o autorově dramatické tvorbě. 

Připravuje: Ediční oddělení 

Vyjde: prosinec 

Edice Světové divadlo

Appia: Budoucnost divadla

Svazek je pro českého čtenáře první ucelenější příležitostí k setkání s významným esejistickým a teoretickým dílem švýcarského scénografa a režiséra Adolpha Appii (1862–1928), který svým myšlením o divadle zásadně ovlivnil evropské divadelnictví první poloviny dvacátého století. Texty, v nichž Appia zkoumá nejen divadelní prostor, ale také vztah mezi hercem a hudbou, vztah hudby a situace či problematiku inscenování šířeji pojímaného wagnerovského dramatu. Appiovy texty vybral a z francouzštiny přeložil editor svazku Jan Hyvnar, který je zároveň autorem obsáhlého doslovu. 

Uvedený název publikace je pracovní. 

Připravuje: Ediční oddělení 

Vyjde: květen 

Edice Nota Bene

Correspondenz Stiepanek. Kancelář Stavovského divadla v Praze 1800–1850 / Die Kanzlei des Ständetheaters in Prag 1800–1850

Correspondenz Stiepanek je název konvolutu zhruba stovky dopisů a dokumentů, který leží ve sbírce Národního muzea – Českého muzea hudby. Obsahuje písemnosti, jež prošly rukama Jana Nepomuka Štěpánka (v letech 1824–34 jednoho ze tří spoluředitelů Stavovského divadla) nebo divadelní kanceláří, v níž působili jeho partneři Ferdinand Polawsky a Joseph Kainz. Sám soubor Correspondenz Stiepanek měl bohatý osud; od Štěpánkovy rodiny doputoval přes řadu aukcí a změn majitelů na své dnešní místo až v tomto století. Dvojjazyčná edice uvádí čtenáře do Prahy první poloviny 19. století, která byla i díky divadlu středoevropskou metropolí. Dopisy dávají nahlédnout do každodenního provozu divadla, tehdy zcela přirozeně provázaného čilými kontakty se zahraničím. O Prahu byl zájem, měla renomé umění-milovného města. Autoři tu chtěli být hráni, přední herci, jimž jejich domovské německé scény poskytovaly v letních měsících příležitost k cestování, tu chtěli vystoupit. S předkládaným konvolutem lze nahlédnout do příprav těchto hostování, sledovat, kdy a odkud herci přijížděli, ve kterém hotelu se ubytovali a kdy, kam a za jakých okolností odjeli, co nabízeli za role a co nakonec hráli… Dokumenty vypovídají také o J. N. Štěpánkovi a dávají příležitost k novému pohledu na jeho osobu, která v tomto středoevropském kulturním milieu byla významným a obětavým prostředníkem. Kniha obsahuje vedle samotné komentované edice pramene tři kontextualizující studie; první, věnovaná J. N. Štěpánkovi, konfrontuje svědectví pramenů se zkreslujícími a marginalizujícími nánosy historiografie, druhá abstrahuje k metodologii vydávání korespondence, třetí sleduje spletitou historii předmětné sbírky. 

Publikace vyšla minulý rok jako e-publikace. V tomto roce vyjde kniha tiskem.

Autor: Petra Ježková a Jitka Ludvová ed. 

Připravuje: Kabinet pro studium českého divadla 

Vydání: přelom leden/únor 

Hrabě hraje divadlo. Leopold II. Lažanský z Bukové (1854–1891) 

Hrabě Lažanský miloval divadlo. Jako herec v oborech milovník a hrdina se pokoušel prosadit v Rakousko-Uhersku, ve svém sídle v západočeské Chyši si otevřel zámecké divadlo. Hrál výhradně německy, přičemž jednou z jeho parádní rolí byl Goethův Faust. Po deseti letech vyměnil divadelní kariéru za politickou a stal se poslancem říšské rady za radikální mladočechy. Ve vídeňském parlamentu však proslul především svými pročeskými teatrálními výstupy a skandály. Zemřel ve věku pouhých 37 let a zanechal po sobě nejméně šest nemanželských potomků. 

Hrabě hraje divadlo je poutavě napsaný životopis zajímavé osobnosti druhé poloviny 19. století. Postava kontroverzního šlechtice nás zavádí do prostředí divadla, jeho provozu i každodennosti, na politickém kolbišti pak do vyostřujících se nacionálních sporů v době bojů za českou politickou emancipaci. Zároveň poskytuje vhled do intimního života příslušníka tehdejší aristokracie a odpovídá také na otázky týkající se postavení šlechty v dynamicky se měnícím světě předminulého století. 

Autor: Berenika Zemanová 

Připravuje: Kabinet pro studium českého divadla 

Vydání: na konci roku 

Edice Divadelní revue

Divadelní revue – 3 čísla (1-3/2023)


Odborné recenzované teatrologické periodikum, které třikrát ročně vydává Institut umění – Divadelní ústav. Vychází od roku 1989. Redakčně jej připravuje a jeho odbornou úroveň garantuje Kabinet pro studium českého divadla.

Připravuje: Kabinet pro studium českého divadla

Vydání: v průběhu roku

Edice Česká divadelní fotografie 

Josef Ptáček

Josef Ptáček (1946) je nestorem české divadelní fotografie (fotografoval například v divadle Drak, Naivním divadle, Minoru nebo Divadle Na zábradlí), ale také pedagogem (přednášel mimo jiné na Hradecké fotografické konzervatoři, učil na katedře fotografie na FAMU, byl externím pedagogem na katedře loutkářství na DAMU) a cestovatelem (navštívil a fotografoval Asii, Jižní i Severní Ameriku a Jižní Afriku). Čtvrtý svazek edice Česká divadelní fotografie bude věnovaný nejen Ptáčkově obsáhlé divadelní tvorbě, ale představí i některé snímky z jeho cyklů z cest, dokumentace český zámeckých parků či fotografie z prostředí české židovské obce. 

Autor: Věra Velemanová  

Redakce: Jana Jansová 

Připravuje: Oddělení sbírek a archivu 

Vydání: květen 

Edice Český tanec v datech

Pouliční a klubové tance 

Vychází jako e-publikace. 

Publikace představuje taneční oblast, které se amatérsky věnují v Česku desetitisíce dětí a mladých lidí, oblast, která má své profesionály, ale nikoli formální systém vzdělávání a která je dynamickým globálním kulturním fenoménem. Laická veřejnost vnímá tyto taneční projevy jako street dance, či jako taneční hip hop. Autoři publikace vyjasní terminologické otázky, představí jednotlivé styly a popíší taneční praxi "streetu" v Česku. 

Autor: kolektiv autorů 

Připravuje: Institut umění (v rámci DKRVO) 

Vydání: květen 

Výkonnostní a ekonomické ukazatele v oblasti českého tance – periodické mapování 

Vychází jako e-publikace. 

Mapovací studie navazující na předchozí výzkumy, které dvojice autorů provádí v periodě pěti let od roku 2010. Sbírá a interpretuje tvrdá data z oblasti baletu, současného tance, nového cirkusu a fyzického divadla za jeden kalendářní rok. Mapování zahrnuje i odborné střední a vysoké školy. 

Autor: Jana Návratová a Roman Vašek 

Připravuje: Institut umění (v rámci DKRVO) 

Vydání: říjen 

 

Mimo edice

The Days After: Ethical Dilemmas of Industrial and Post-Industrial Society in 20th and 21st Century Theatre in the Light of Karel Čapek's Plays RUR and The White Plague 

Sborník ze stejnojmenné konference, kterou IDU pořádal ke 100. výročí prvního uvedení Čapkovy hry RUR v Národním divadle. 

Autor: Martina Pecková Černá, Hasan Zahirović 

Připravuje: Oddělení mezinárodní spolupráce 

Vydání: únor 

Theatre and Freedom 

Anglickojazyčné krácené vydání publikace Divadlo a svoboda: První dekáda nezávislosti českého divadla po roce 1989. 

Autor: Martina Pecková Černá ed. 

Připravuje: Oddělení mezinárodní spolupráce (v rámci DKRVO) 

Vydání: červen 

Performing Arts: Rare Czechs 

Publikace o tématech současných scenických umění v českém prostředí pro zahraniční hosty PQ. 

Uvedený název publikace je pracovní. 

Autor: Martina Pecková Černá ed. 

Připravuje: Oddělení mezinárodní spolupráce 

Vyjde: červen 

Divadlo a svoboda II 

Druhý díl publikace Divadlo a svoboda se zaměří na české nezávislé divadlo v období 2000-2014. 

Autor: Martina Pecková Černá ed. 

Připravuje: Oddělení mezinárodní spolupráce (v rámci DKRVO) 

Vyjde: listopad 

Programová brožura PQ 2023 

Programová brožura 15. ročníku Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru - krátké informace pro návštěvníky akce. 

Připravuje: Pražské Quadriennale 

Vyjde: květen 

Katalog PQ 2023 

Katalog 15. ročníku Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru. 

Autor: kolektiv autorů 

Připravuje: Pražské Quadriennale 

Vyjde: srpen 

Výroční zpráva IDU za rok 2022 

Zpráva o celoročních aktivitách Institutu umění – Divadelního ústavu. Zpráva se bude věnovat funkci a poslání naší organizace, probíhajícím výzkumem, dokumentační činností, našimi fondy v oblasti divadla, publikační činnosti, poskytovanému informačnímu servisu, mezinárodní spolupráci a exportu, mobilitě, vzdělávání a ekonomické činnosti. Publikace bude vyrobena v elektronické verzi a bude dostupná ke stažení na našem webu. 

Připravuje: Oddělení komunikace a marketingu 

Vyjde: duben 

Report 2022  

Zpráva o aktivitách programu Kreativní Evropa v roce 2022. Obsahem budou jednak výsledky výzev všech tří částí program, tak představení vybraných podpořených projektů či zajímavých témat, která v Evropě rezonují. Publikace bude neprodejná a vyjde v tištěné i elektronické verzi. 

Připravuje: Kancelář Kreativní Evropa 

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.