Ediční plán Institutu umění – Divadelního ústavu pro rok 2019

Edice Světové divadlo

Vsevolod Mejerchold: Výbor z díla – 1. díl

Výběr statí o divadle známého ruského avantgardního režiséra Vsevoloda Mejercholda zahrnuje jedinou Mejercholdovu knižní publikaci – sborník O divadle a některé z dalších jeho statí, diskusních vystoupení a poznámek k inscenacím, které poskytují cenné svědectví o životě i tvorbě slavného režiséra. Kniha bude obsahovat i úryvky z autentických zápisů z Mejercholdových divadelních zkoušek a obrazovou a fotografickou přílohu.

Připravuje: Ediční oddělení

Edice České divadlo

Jiří Veltruský: Příspěvky k teorii divadla (reedice svazku)

Soubor teatrologických studií českého estetika a divadelního vědce. Tematické rozvržení knihy podtrhuje důslednost a kontinuitu Veltruského vědecké práce. Úvodní část knihy obsahuje studie věnované pražské škole a divadelní sémiologii „avant la lettre“. Další partie se týkají některých obecných problémů divadelní teorie (zde je mj. přetištěna klasická studie Člověk a předmět na divadle), vztahů dramatu a divadelního představení. Nejobsáhlejší je oddíl obsahující komparatistické studie o sémiologii herectví a loutkového divadla. Knihu doplňují teoretické analýzy několika divadelních realizací a nově doplněná bibliografie autorových prací.
Vychází u příležitosti autorových nedožitých stých narozenin.

Připravuje: Ediční oddělení

Edice České divadlo - Eseje, kritiky, analýzy

Jana Patočková: Kritiky a analýzy (pracovní název)

Výbor statí významné teatroložky a publicistky Jany Patočkové. Publikace zahrnuje její stati z doby, kdy v šedesátých letech působila v redakci časopisu Divadlo, dále období samizdatových příspěvků pro časopis O divadle a její tvorbu za posledních třicet let, kdy psala pro odborná divadelní periodika (Svět a divadlo, Divadelní noviny, Divadelní revue, Czech Theatre) a sborníky. Editorka a autorka doslovu Eva Stehlíková o autorce říká: „Její kritiky i studie se vyznačují vysokou náročností, dokonalou informovaností, s níž spojuje současné dění na scéně s historií inscenace her, pečlivou pozorností k jednotlivostem a bezpečnou hierarchizací hodnot. Velkým zážitkem je i čtení jejích polemik s dnešní kritikou, kterou často usvědčuje z povrchnosti, pohodlnosti a neznalosti kontextu. Čtenáři se tu nabízí velmi osobní svědectví o divadle od šedesátých let do dnešního času i svědectví o kritické odpovědnosti a stálosti etických kritérií.“

Připravuje: Ediční oddělení

Edice Současná hra

Joël Pommerat: Tři hry

Joël Pommerat (nar. 28. 2. 1963) patří k nejuznávanějším francouzským dramatikům a režisérům dneška, několikrát získal prestižní francouzskou cenu Molière, jeho souborné dílo ocenila Francouzská akademie a roku 2016 získal významnou evropskou Cenu nové divadelní reality.

Svazek, který chystá Divadelní ústav, bude první publikací Pommeratových her v českém jazyce, v překladech Zdeňka Bartoše a Michala Zahálky. Najdete v něm tyto hry:

Znovusjednocení Korejí sestává z dvacítky obrazů, které spojuje obecnější téma lásky v různých podobách. Mnohdy groteskní, humorné i tragické příběhy, ve kterých se dohromady vystřídá více než šedesátka postav, si už našly cestu na řadu evropských jevišť.

Prolomit ledy je tragikomedií o zaměstnancích supermarketu a jeho despotickém majiteli, který jim zčistajasna celý supermarket odkáže. Pod vedením idealistické Estelle začínají zaměstnanci zkoušet divadelní přestavení na šéfovu počest – věc je ale o poznání složitější...

Hlavní hrdina hry Třesu se (1 a 2) hned na začátku oznámí divákům, že během představení, přímo před jejich zraky, zemře. Následně se rozbíhá panoptikální kabaret, v němž hrdina představuje podivné události, které ho v životě potkaly – a se kterými se chce ještě před smrtí vyrovnat.

Připravuje: Ediční oddělení

Edice Osobnosti české scénografie

Helena Albertová: IVO ŽÍDEK

Dalším, již 11. svazkem edice Osobnosti české scénografie, kterou vydává Institut umění – Divadelní ústav v Praze, je monografie věnovaná scénografovi (a jen občas kostýmnímu výtvarníkovi) Ivo Žídkovi. Narodil se v roce 1948 v Ostravě v rodině slavného operního pěvce Ivo Žídka. Studoval scénografii na pražské DAMU v posledním ročníku prof. Františka Tröstera, poté přešel na UMPRUM do ateliéru architektury prof. Josefa Svobody. Po absolvování působil krátce ve svobodném povolání v Olomouci a Šumperku a odsloužil si vojenskou prezenční službu. V letech 1979 – 1984 by angažován jako scénický výtvarník ve Státním divadle Z. Nejedlého v Ústí nad Labem, které mělo v gesci i malé Činoherní studio. Zde prožil jeho skvělou éru, kdy se toto malé divadlo dostalo do centra zájmu pro svou odvážnou dramaturgii, režii a pozoruhodný soubor mladých talentovaných herců. Navázal úzkou spolupráci s režisérem Ivanem Rajmontem a kostýmní výtvarnící Irenou Greifovou (inscenace Goldoniáda, Dobové tance, Obrazy z dějin, Zojčin byt, Heda Gablerová a d. V následujících letech byl opět ve svobodném povolání a hostoval v řadě českých divadel. V Národním divadle pokračovala spolupráce s Ivanem Rajmontem, v karlínském Hudebním divadle našel dalšího trvalého režijního partnera Petra Novotného (hlavně v oboru muzikálu, např. Cikáni jdou do nebe, Někdo to rád horké, My Fair Lady ad.) Ivan Rajmont ho přivedl koncem 80. let do Divadla Na zábradlí v Praze (Tatarské pouť, Caligula ), v období let 1989 – 1993 spolupracoval s režisérem Janem Grossmanem na stěžejních inscenací tohoto období (Don Juan, Largo desolato, Pokoušení). V letech 1990 – 1994 byl stálým scénografem v Národním divadle v Praze, zde především v týmu s I. Rajmontem a M. Krobotem. V roce 1989 se také setkal s režisérkou Lídou Engelovou; převážně spolupracovali na francouzských komediích, dodnes spolu tvoří komorní inscenace v pražském Divadle Viola. – Žídkovy návrhy nezapřou vzdělání architekta: jsou to dokonalé detailní kresby, kolorované pérovky, nabízející určitý znak té které inscenace, ale nevtírají se, jsou ve svém žánru přesným prostředím pro režiséra i herce. - Dodnes vytvořil přes 300 inscenací. – Autorsky připravuje knihu Helena Albertová

Připravuje Oddělení sbírek a archivu.
 

Edice Česká divadelní fotografie

Věra Velemanová, Daniela Mrázková: Václav Chochola

Institut umění – Divadelní ústav se již téměř 10 let systematicky věnuje mapování oboru divadelní fotografie. Výsledky několikaletého výzkumu byly prezentovány na jaře 2018 v rámci výstavy Česká divadelní fotografie 1859 – 2018 v pražském Obecním domě a ve stejnojmenné odborné publikaci. Hlubší seznámení se s oborem v průběhu této badatelské činnosti vyústilo v založení nové edice věnované osobnostem, které se divadelní fotografií systematicky zabývaly nebo stále zabývají.

První publikace této řady představí tvorbu Václava Chocholy (1923-2005), která zabírá víc než půl století a je svým rozsahem a žánrovou rozmanitostí zcela unikátní. Málokterý fotograf se dokázal s takovou přirozeností a entuziasmem pohybovat jak v oblasti sportu, v ulicích pražské periferie, tak v prostoru vyšších kulturně-společenských kruhů. Nepříliš známá je většina jeho fotografií z divadelního prostředí, které jsou jak z dokumentačního, tak uměleckého hlediska výjimečné. Zcela svébytným segmentem jsou portréty herců, ať již v roli (pořízené v šatně v době příprav na výstup) či v civilu v Chocholově ateliéru. I odborné veřejnosti dosud utajené byly jeho fotografie ze zkoušek a realizace inscenací Krejčových dvou aktovek Maškary z Ostende a Kočka na kolejích Divadla za branou nebo ze zákulisí a dílen Národního divadla (ateliérů na Flóře) – obsahující vedle záběrů scénografa Josefa Svobody soustředícího se na práci před malířským stojanem, především bezejmenné výrobce scénických modelů a zaměstnance malíren v prostředí dekorací a barev, kde se rovina umělecká a řemeslná stírá; fotografie přibližující se dokumentární sondě mají svébytnou „neumělecky“ industriální estetiku. Unikátní jsou fotografie režisérky Heleny Weigel (manželky Bertolta Brechta) během její návštěvy inscenace Matky Kuráž v Praze, hostování mima Marcela Marceaua či tanečníka Haralda Kreutzberga a další. Vedle těchto divadelních „objevů“ obsahuje publikace také několik dnes již ikonických fotografií jako je portrét Salvátora Dalího či Voskovcův příjezd na pražské Hlavní nádraží. Díky archivu, citlivě spravovaném dcerou a vnukem fotografa - Blankou a Markem Chocholovými, kteří se na vzniku této publikace podíleli, je možné prezentovat umělecké snímky, jež mají pro teatrology hodnotu dosud skrytého pokladu, a to také díky tomu, že se pohybují napříč žánry a oscilují mezi rovinami oficiální a čistě soukromou.

Redakce: Denisa Šťastná

Připravuje Oddělení sbírek a archivu.

 

Mimo ediční řady

Dubská, Malíková, Zdeňková, Novák: Czech Puppet Theatre Yesterday and Today

Druhé, rozšířené vydání úspěšné anglickojazyčné publikace o českém loutkovém divadle, jeho historii i současnosti. Obsahuje historický přehled, portréty nejvýznamnějších tvůrců (Skupa, Malík, Trnka, Švankmajer, Krofta…), souborů i skupin, amatérských souborů s dlouholetou tradicí, přehled loutkářských škol, muzeí a expozic a přehled loutkářských festivalů. Text, který napsali Alice Dubská, Jan Novák, Nina Malíková a Marie Zdeňková, doprovází řada atraktivních barevných fotografií.

 

Editoři: Anna Hejmová, Jan Jiřík, Marcela Magdová, Martina Pecková Černá
Divadlo a svoboda: České nezávislé divadlo po roce 1989

Publikace vychází v rámci výzkumného projektu České nezávislé divadlo po roce 1989 a zaměřuje se na proměnu českého divadla v nových podmínkách společenské a politické transformace, decentralizace divadelní sítě a v kontextu nových nástrojů kulturní politiky. Hlavním předmětem zájmu jsou epicentra nezávislých divadelních scén a souborů po roce 1989 v České republice s dílčími studiemi věnovanými vývoji na Slovensku. Výchozím materiálem pro studie zařazené do publikace jsou veřejné i soukromé archivy a rozhovory metodou orální historie s téměř padesátkou osobností českého divadla a tance včetně několika zástupců ze Slovenska, které v 90. letech hrály klíčovou úlohu ve formování profesionální nezávislé divadelní scény. Publikace se připravuje v českém a anglickém vydání.

Připravuje: Oddělení mezinárodní spolupráce

Martina Pecková Černá – Jan Jiřík – Lucie Křápková: Noc divadel v České republice

Publikace Noc divadel v České republice je ohlédnutím za pěti ročníky Noci divadel v naší zemi a za speciálním ročníkem pořádaným v kontextu 100. výročí československé státnosti. Noc divadel v ČR je v evropském kontextu výjimečná jak pestrostí akcí, tak počtem zapojených divadel i diváků. Dvojjazyčná česko-anglická obrazová publikace seznámí s historií české Noci divadel a činností divadel, která se do ní zapojují, českou i mezinárodní veřejnost, a to jak odbornou, tak laickou. Součástí publikace bude příspěvek věnovaný historii Evropské noci divadel.

Připravuje: Oddělení mezinárodní spolupráce

Jitka Ludvová: Račte vstoupit do divadla

Publikace nazvaná Račte vstoupit do divadla je odborným katalogem stejnojmenné výstavy, která se uskuteční v tomto roce v prostorách Nové budovy Národního muzea. Kniha se věnuje zejména historickým divadelním cedulím. Obsahuje popis jejich významných sbírek v Praze a v Brně a přináší studie o divadelním repertoáru, zpracované s použitím vzácných zachovaných pražských i mimopražských exemplářů. Publikace vychází česky, německy a anglicky.

Zpracována kolektivem autorů v rámci projektu NAKI II. Cesta k divadlu. Vývoj metodiky a specifických nástrojů pro uchování, exploataci a zpřístupnění historických divadelních cedulí se zvláštním zřetelem ke sbírkovým fondům Národního muzea v Praze a Moravského zemského muzea v Brně, Jitka Ludvová

Časopisy

Czech Theatre 34

Poslední vydání časopisu Czech Theatre, který vychází v angličtině a přináší informace o stavu českého divadla, událostech dvou uplynulých sezon, uměleckých trendech i výrazných uměleckých osobnostech, reflektuje roky 2017 a 2018. Největší pozornost v něm bude věnována českým expozicím PQ. Bude obsahovat také přehled nejúspěšnějších českých inscenací, anotace nových českých her, divadelní ceny a statistické údaje.

Připravuje: Ediční oddělení

Divadelní revue

Divadelní revue 1-3/2019

Recenzované teatrologické periodikum třikrát ročně přináší studie, analýzy, eseje, rozhovory, recenze a dokumenty o historii a teorii divadla.

Czech Theatre Review 2010-2015 (výběr z textů Divadelní revue 2010-2015 v angličtině); edice Divadelní revue

Recenzované teatrologické periodikum třikrát ročně přináší studie, analýzy, eseje, rozhovory, recenze a dokumenty o historii a teorii divadla.

 

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví