Ediční plán Institutu umění – Divadelního ústavu pro rok 2019

Ediční oddělení

Joël Pommerat: Tři hry

Joël Pommerat (nar. 28. 2. 1963) patří k nejuznávanějším francouzským dramatikům a režisérům dneška, několikrát získal prestižní francouzskou cenu Molière, jeho souborné dílo ocenila Francouzská akademie a roku 2016 získal významnou evropskou Cenu nové divadelní reality.

Svazek, který chystá Divadelní ústav, bude první publikací Pommeratových her v českém jazyce, v překladech Zdeňka Bartoše a Michala Zahálky. Najdete v něm tyto hry:

Znovusjednocení Korejí sestává z dvacítky obrazů, které spojuje obecnější téma lásky v různých podobách. Mnohdy groteskní, humorné i tragické příběhy, ve kterých se dohromady vystřídá více než šedesátka postav, si už našly cestu na řadu evropských jevišť.

Prolomit ledy je tragikomedií o zaměstnancích supermarketu a jeho despotickém majiteli, který jim zčistajasna celý supermarket odkáže. Pod vedením idealistické Estelle začínají zaměstnanci zkoušet divadelní přestavení na šéfovu počest – věc je ale o poznání složitější...

Hlavní hrdina hry Třesu se (1 a 2) hned na začátku oznámí divákům, že během představení, přímo před jejich zraky, zemře. Následně se rozbíhá panoptikální kabaret, v němž hrdina představuje podivné události, které ho v životě potkaly – a se kterými se chce ještě před smrtí vyrovnat.

Edice Světové divadlo

Vsevolod Mejerchold: Výbor z díla – 1. díl

Výběr statí o divadle známého ruského avantgardního režiséra Vsevoloda Mejercholda zahrnuje jedinou Mejercholdovu knižní publikaci – sborník O divadle a některé z dalších jeho statí, diskusních vystoupení a poznámek k inscenacím, které poskytují cenné svědectví o životě i tvorbě slavného režiséra. Kniha bude obsahovat i úryvky z autentických zápisů z Mejercholdových divadelních zkoušek a obrazovou a fotografickou přílohu.

Jana Patočková: Kritiky a analýzy (pracovní název)

Výbor statí významné teatroložky a publicistky Jany Patočkové. Publikace zahrnuje její stati z doby, kdy v šedesátých letech působila v redakci časopisu Divadlo, dále období samizdatových příspěvků pro časopis O divadle a její tvorbu za posledních třicet let, kdy psala pro odborná divadelní periodika (Svět a divadlo, Divadelní noviny, Divadelní revue, Czech Theatre) a sborníky. Editorka a autorka doslovu Eva Stehlíková o autorce říká: „Její kritiky i studie se vyznačují vysokou náročností, dokonalou informovaností, s níž spojuje současné dění na scéně s historií inscenace her, pečlivou pozorností k jednotlivostem a bezpečnou hierarchizací hodnot. Velkým zážitkem je i čtení jejích polemik s dnešní kritikou, kterou často usvědčuje z povrchnosti, pohodlnosti a neznalosti kontextu. Čtenáři se tu nabízí velmi osobní svědectví o divadle od šedesátých let do dnešního času i svědectví o kritické odpovědnosti a stálosti etických kritérií.“

Edice České divadlo

Jiří Veltruský: Příspěvky k teorii divadla (reedice svazku)

Soubor teatrologických studií českého estetika a divadelního vědce. Tematické rozvržení knihy podtrhuje důslednost a kontinuitu Veltruského vědecké práce. Úvodní část knihy obsahuje studie věnované pražské škole a divadelní sémiologii „avant la lettre“. Další partie se týkají některých obecných problémů divadelní teorie (zde je mj. přetištěna klasická studie Člověk a předmět na divadle), vztahů dramatu a divadelního představení. Nejobsáhlejší je oddíl obsahující komparatistické studie o sémiologii herectví a loutkového divadla. Knihu doplňují teoretické analýzy několika divadelních realizací a nově doplněná bibliografie autorových prací.
Vychází u příležitosti autorových nedožitých stých narozenin.

 

Mimo ediční řady

Dubská, Malíková, Zdeňková, Novák: Czech Puppet Theratre Yesterday and Today

Rozšířené vydání úspěšné anglickojazyčné publikace o českém loutkovém divadle, jeho historii i současnosti. Obsahuje historický přehled, portréty nejvýznamnějších tvůrců (Skupa, Malík, Trnka, Švankmajer, Krofta…), souborů i skupin, amatérských souborů s dlouholetou tradicí, přehled loutkářských škol, muzeí a expozic a přehled loutkářských festivalů. Text, který napsali Alice Dubská, Jan Novák, Nina Malíková a Marie Zdeňková, doprovází řada atraktivních barevných fotografií.

 

Výzkumný projekt České nezávislé divadlo po roce 1989 (DKRVO)

Divadlo a svoboda: České nezávislé divadlo po roce 1989 

Editoři: Anna Hejmová, Jan Jiřík, Marcela Magdová, Martina Pecková Černá

Publikace se zaměřuje na proměnu českého divadla v nových podmínkách společenské a politické transformace, decentralizace divadelní sítě a v kontextu nových nástrojů kulturní politiky. Hlavním předmětem zájmu jsou epicentra nezávislých divadelních scén a souborů po roce 1989 v České republice s dílčími studiemi věnovanými vývoji na Slovensku.Výchozím materiálem pro studie zařazené do publikace jsou veřejné i soukromé archivy a rozhovory metodou orální historie s téměř padesátkou osobností českého divadla a tance včetně několika zástupců ze Slovenska, které v 90. letech hrály klíčovou úlohu ve formování profesionální nezávislé divadelní scény. Publikace se připravuje v českém a anglickém vydání.

Martina Pecková Černá – Jan Jiřík – Lucie Křápková: Noc divadel v České republice

Publikace Noc divadel v České republice je ohlédnutím za pěti ročníky Noci divadel v naší zemi a za speciálním ročníkem pořádaným v kontextu 100. výročí československé státnosti. Noc divadel v ČR je v evropském kontextu výjimečná jak pestrostí akcí, tak počtem zapojených divadel i diváků. Dvojjazyčná česko-anglická obrazová publikace seznámí s historií české Noci divadel a činností divadel, která se do ní zapojují, českou i mezinárodní veřejnost, a to jak odbornou, tak laickou. Sučástí publikace bude příspěvek věnovaný historii Evropské noci divadel.

Jitka Ludvová: Račte vstoupit do divadla

Publikace nazvaná Račte vstoupit do divadla je odborným katalogem stejnojmenné výstavy, která se uskuteční v tomto roce v prostorách Nové budovy Národního muzea. Kniha se věnuje zejména historickým divadelním cedulím. Obsahuje popis jejich významných sbírek v Praze a v Brně a přináší studie o divadelním repertoáru, zpracované s použitím vzácných zachovaných pražských i mimopražských exemplářů. Publikace vychází česky, německy a anglicky.

Zpracována kolektivem autorů v rámci projektu NAKI II. Cesta k divadlu. Vývoj metodiky a specifických nástrojů pro uchování, exploataci a zpřístupnění historických divadelních cedulí se zvláštním zřetelem ke sbírkovým fondům Národního muzea v Praze a Moravského zemského muzea v Brně, Jitka Ludvová

Časopisy

Czech Theatre 34/35

Poslední vydání časopisu Czech Theatre, který vychází v angličtině a přináší informace o stavu českého divadla, událostech dvou uplynulých sezon, uměleckých trendech i výrazných uměleckých osobnostech, vyjde jako dvojčíslo za roky 2017 a 18. Největší pozornost v něm bude věnována českým expozicím PQ. Bude obsahovat také přehled nejúspěšnějších českých inscenací, anotace nových českých her, divadelní ceny a statistické údaje.

Divadelní revue
Divadelní revue 1-3/2019

Recenzované teatrologické periodikum třikrát ročně přináší studie, analýzy, eseje, rozhovory, recenze a dokumenty o historii a teorii divadla.

Czech Theatre Review 2010-2015 (výběr z textů Divadelní revue 2010-2015 v angličtině); edice Divadelní revue

Recenzované teatrologické periodikum třikrát ročně přináší studie, analýzy, eseje, rozhovory, recenze a dokumenty o historii a teorii divadla.

The publication comprises a selection of ten articles on theatre from the journal Divadelní revue (Theatre Review), originally published in the years 2010–2015, in English translation. The individual texts focus on a variety of historical, as well as theoretical issues related to Czech theatre culture.

 

 

Ediční plán 2018

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Odebírejte náš newsletter

Mějte přehled o všem, co se děje ve světě kultury.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů. Před přihlášením si přečtěte podmínky zpracování zde.