PhDr. Milan Pospíšil, CSc.

Jméno a příjmení: Milan Pospíšil
Titul: PhDr., CSc.

Oddělení: Kabinet pro studium českého divadla
Email: milan.pospisil@idu.cz
Telefon: +420 224 809 113, +420 224 809 117

 

Muzikolog se zaměřením na dějiny hudby, zvláště opery 19. století, knihovník, kurátor muzejních sbírek, odborný a vědecký pracovník, editor, překladatel.

Vzdělání

1963 – 1969 Karlova univerzita, filozofická fakulta, obor dějiny a teorie hudby

1968 – 1969 Ruhr-Universität Bochum, hudební věda

1971 PhDr. na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, disertace: Giacomo Meyerbeer – Les Huguenots. Příspěvek k analýze stylu

1988 CSc. na Československé akademii věd, disertace: Antonín Dvořák – Dimitrij, Op. 64. Kritická edice

Profesní životopis

1970–1999 odborný a vědecký pracovník v Ústavu pro hudební vědu (Ústavu teorie a dějin umění) ČSAV resp. AV ČR.

2000–2015 kurátor a výzkumný a vývojový pracovník v Národním muzeu – Českém muzeu hudby – Muzeu Bedřicha Smetany.

2016 výzkumný a vývojový pracovník v Institutu umění – Divadelním ústavu, člen týmového projektu Cesta k divadlu podpořeného Programem aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II), č. DG16P02B008 (2016–2020).

1981 byl spoluzakladatelem festivalu Smetanovské dny a mezioborového sympozia k otázkám historie a kultury 19. stol. v Plzni (festival a sympozium se konají dodnes).

1991 jedním ze zakládajících členů Meyerbeer-Institutu se sídlem v Thurnau a členem jeho mezinárodního týmu editorů (do r. 2011).

V současnosti je členem výboru Společnosti Antonína Dvořáka, členem Dvořák Society for Czech and Slovak Music in London, Société française de musicologie, edičního týmu New Dvořák Edition, redakční rady Musicalia, editorského týmu Korespondence Bedřicha Smetany, spolupracovníkem Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě.

článková bibliografie
knižní bibliografie

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví