Anna Hejmová

Jméno a příjmení: Anna Hejmová
Titul: PhD., Mgr., DiS. 

Oddělení: Oddělení sbírek a archivu
Email: anna.hejmova@idu.cz     
Telefon: +420 224 809 199 

Anna Hejmová se zabývá vizualitou masových performancí a vztahem fotografie, scénografie, architektury a užitého umění v kontextu divadelní kultury a v jejích společensko-politických souvislostech (od poloviny 19.století do současnosti).

Vzdělání

2013–2019 PhD. doktorské studium, Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze (Dějiny moderního a současného umění), disertační práce: Obrazy těla a pohybu, vizualita masových tělovýchovných performancí ve veřejném prostoru od šedesátých let 19. do roku 1989, školitelka: doc. Lada Hubatová–Vacková, PhD.

2005–2012 Mgr. Filozofická fakulta, Karlova univerzita v Praze (Divadelní věda) zimní semestr 2010/2011 Universität Wien (Institut für Theater– Film– und Medienwissenschaft), magisterská práce: Divadelní aktivity dělnických tělovýchovných spolků v období první republiky, školitel: prof. PhDr. Vladimír Just, CSc., bakalářská práce: Julius Fučík: Divadelní kritiky, školitel: doc. PhDr. Vladimír Just, CSc.

2001–2004 DiS. Vyšší odborná škola publicistiky (sociálně-politická publicistika), absolventská práce: Milena Jesenská: O umění zůstat stát, školitelka: Mgr. et MgA. Marta Ljubková

Profesní životopis

2012–2019 Oddělení sbírek a archivu (spolupráce na projektu Virtuální studovna – Fotografický fond, scénografická sbírka), realizace publikace a výstavy Česká divadelní fotografie (1859-2017)

2019–dosud – Oddělení sbírek a archivu (archiv, zástupkyně vedoucí)

Pedagogická činnost

od 2015/2016 DAMU (Kapitoly z české scénografie) externí spolupráce

2015/2016–2016/2017 UMPRUM (Diplomový seminář, History of Design of the 20th Century) 

Konference

Příspěvky na mezinárodních konferencích v ČR i v zahraničí (např. Current Challenges in Doctoral Theatre Reesearch, JAMU Brno, 2015, Poválečná architektura: nové hodnoty? ČVUT Praha, 2016, Perspektivy teatrologie, IDU Praha–FFUK Praha–MUNI Brno–UPOL Olomouc, 2017, Na prahu nové doby, AVČR Praha, 2018, Slowanie, my lubim…swietovać, UAM Poznaň, 2019, Worker Photography in Museums, CEFRES – AVČR Praha, 2020.

Výstavy

  • Design Match 2008 CZE: SVK: HUN: AUT Czechdesign–Národní galerie Praha (odborná spolupráce), 2008
  • Alfred Radok 100 Národní galerie Praha (odborná spolupráce), 2014
  • Budování státu Národní galerie Praha–UMPRUM Praha (spolukurátor), 2015
  • Česká divadelní fotografie Obecní dům Praha–IDU Praha (spolukurátorka), 2018
  • Divadlo a svoboda, IDU Praha, (spolukurátorka), 2019 
  • Spolupráce na výstavách menšího rozsahu v rámci Oddělení sbírek a archivu IDU 

Výzkumné granty

2013–2015 Výzkumný grant, podpořený z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) MK ČR Budování státu (UMPRUM)

2016–2018 Výzkumný grant, podpořený z programu Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) Česká divadelní fotografie: 1859-2017 (IDU)

Od 2018 Výzkumný grant, podpořený z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) MK ČR Architektura a politika (UMPRUM)

Od 2018 Výzkumný grant, podpořený z programu Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) Divadlo a svoboda: Proměna paradigmatu evropské nezávislé divadelní kultury po roce 1989 (IDU)

článková bibliografie
knižní bibliografie

 

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.