Dvouměsíční tvůrčí pobyt v oblasti visuálního umění v ISCP (New York)

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR vypisují výběrové řízení na dvouměsíční tvůrčí pobyt v oblasti vizuálního umění v ISCP (New York) v období 1. listopadu až 31. prosince 2018. Tvůrčí pobyt pro oblast výtvarného umění je určen všem výtvarným umělcům vyjma studentů středních a vysokých škol (netýká se studentů doktorandského studia). Místo konání rezidence: International Studio & Curatorial Program (ISCP), 1040 Metropolitan Avenue, Brooklyn, NY 11211

O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s praxí z oblasti vizuální tvorby, kteří mají české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Předpokladem je dobrá znalost angličtiny. Program rezidence zahrnuje 24hodinový přístup do ateliéru, pravidelné návštěvy Visiting Critics a účast na Open Studios a Artist Talks. Účastníkovi bude hrazeno studio v ISCP, cestovní náklady a náklady spojené s pobytem ve výši 50 000,- Kč. Ubytování si rezident zajišťuje sám.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:

I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech

Přihlášku si můžete stáhnout zde.

II. Přílohy

Motivační dopis (s popisem zamýšleného projektu) v češtině a v angličtině v rozsahu maximálně dvou stran.

Profesní životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v angličtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně dvacet fotografií, nebo katalog). Jednotlivé přílohy nesmí překročit velikost 10MB.

Popis projektu, životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi na rezidence@idu.cz.

Podmínky pro podání žádosti

Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou, nebo osobně doručen na adresu Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, T 777 305957 (Markéta Černá), rezidence@idu.cz.

Uzávěrka přihlášek je 10. srpna 2018.

  • Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
  • Zaslané žádosti se nevrací.
  • Zaslané žádosti posoudí a výběr provede odborná komise. O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 10. září 2018.
  • Vybraný umělec zašle písemnou zprávu o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu v rozsahu min. jedna A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
  • Pobyt není určen pro teoretický výzkum.
  • Umělec se rovněž zavazuje složit po příjezdu ISCP vratnou zálohu ve výši 200 USD na pokrytí případných škod způsobených umělcem během rezidence. Záloha bude umělci vrácena ISCP po skončení rezidenčního pobytu.
  • Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit.

Termín

1. 11. 2018

Aktivita

Mezinárodní rezidence

Kontakt

  | ©

Markéta Černá

rezidence

+420 224 809 125
marketa.cerna@idu.cz

 

 

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.