Rezidenční pobyt v Sura Medura (Srí Lanka)

IDU ve spolupráci s organizacemi Čtyři dny a UZ Arts, vypisuje výběrové řízení na šestitýdenní tvůrčí pobyt v oblasti performing arts nebo vizuálního umění v rezidenčním centru Sura Medura (Srí Lanka) v období 28. října až 10. prosince 2018.

Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s organizacemi Čtyři dny a UZ Arts vypisují výběrové řízení na šestitýdenní tvůrčí pobyt v oblasti performing arts nebo vizuálního umění v rezidenčním centru Sura Medura, Srí Lanka v období 28. října – 10. prosince 2018.

Rezidenční pobyt je založen na kreativní spolupráci mezi umělci z Evropy a Srí Lanky. Cílem rezidence je vytvoření společného uměleckého díla zahrnující všechny umělecké formy a jeho následného uvedení na Festival of Human Rights v Colombu ve dnech 8. – 10. prosince 2018. Mottem rezidence je „kulturní odlišnost vs. společný ideál lidskosti“ v kontextu lidských práv tak, jak jsou popsána ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Více informací o rezidenčním centru najdete na www.suramedura.com, nebo facebookových stránkách Sura Medura. Rezidence je poskytnuta skotskou mezinárodní uměleckou společností UZ Arts.

Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s praxí z oblasti performing arts nebo vizuální tvorby, kteří mají české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Předpokladem je dobrá znalost angličtiny.

Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt, dvě jídla denně (snídaně a večeře) a příspěvek na rezidenci ve výši 2 000 eur na pokrytí nákladů na materiál a případné další náklady. Rezidence zahrnuje mentorství a lokální podporu před a během rezidence. Každý umělec má vlastní ubytování a studio. Součástí rezidence je zachycení pobytu formou deníkových zápisků v anglickém jazyce.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:

I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech (přihlášku si můžete stáhnout zde)

II. Přílohy

Motivační dopis (s popisem zamýšleného projektu) v češtině a v angličtině v rozsahu maximálně 500 slov. Profesní životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v češtině a angličtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně čtyřicet fotografií, nebo katalog). Popis projektu, životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi buď na email rezidence@institutumeni.cz nebo přes úschovnu.

Podmínky pro podání žádosti:

Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou, nebo osobně doručen na adresu Institut umění - Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1,

T 224 809 116, rezidence@institutumeni.cz

Uzávěrka přihlášek: 9. května 2018

 

Termín

9. 5. 2018

Aktivita

Mezinárodní rezidence

Pro koho

Pro umělce v oblasti performing arts nebo vizuální tvorby

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.