Výběrové řízení - měsíční tvůrčí pobyt (performance, fotografie, architektura, výtvarné umění)

IDU ve spolupráci s MK ČR a Českým centrem v Bukurešti vypisují výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti performance, fotografie, architektury a výtvarného umění během července nebo srpna 2019 v Bukurešti.

Tvůrčí pobyt je určen především mladým umělcům a není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia. Maximální doba trvání rezidence je 30 dní.

Žadatelé musí mít české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 1000 EUR.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:
 1. ​​​​​​​​​​​​​​Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.
 2. Přílohy:
 • motivační dopis (s popisem zamýšleného projektu) v angličtině v rozsahu maximálně dvou normostran (3600 znaků),
 • strukturovaný životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v angličtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně deset projektů nebo stránek),


Motivační dopis, profesní životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi a to buď na email: rezidence@idu.cz nebo na usb flash jako přílohu žádosti.

Přihlášku ke stažení najdete ZDE

Podmínky pro podání žádosti:

Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou, nebo osobně doručen na adresu Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, T 224 809 116, rezidence@idu.cz.

Uzávěrka přihlášek je 10. března 2019.

 • Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 • Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
 • Zaslané žádosti se nevrací. Na požádání budou vrácena pouze portfolia.
 • Zaslané žádosti posoudí a výběr provede mezinárodní odborná komise (jeden rumunský teoretik a umělec a zástupce ČC). O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 15. března 2019.
 • Vybraný umělec zašle písemnou zprávu o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu v rozsahu min. jedna A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
 • Pobyt není určen pro teoretický výzkum.
 • Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit.

Vypsání výzvy: 8. února 2019.
 


 

 

Termín

10. 3. 2019

Aktivita

Mezinárodní rezidence

Kontakt

 | ©

Markéta Černá

rezidence

+420 224 809 125
marketa.cerna@idu.cz

 

 

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Odebírejte náš newsletter

Mějte přehled o všem, co se děje ve světě kultury.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů. Před přihlášením si přečtěte podmínky zpracování zde.