Tvůrčí pobyt v Egon Schiele Art Centru (Český Krumlov) pro výtvarníky / scénografy

IDU ve spolupráci s MKČR a Egon Schiele Art Centrem o. p. s. v Českém Krumlově vyhlašuje jedno- až dvouměsíční tvůrčí pobyt v ateliéru Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově.

Rezidence se uskuteční v termínu od 1. ledna do 31. prosince 2019.
Tvůrčí pobyty pro oblast výtvarného umění a scénografie jsou určeny především mladým umělcům a studentům závěrečného ročníku vysoké umělecké školy. Tento pobyt má umožnit uchazeči bezplatně využívat ateliér o rozloze 63,19 m2 a apartmá o rozloze 39,35 m2.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu

Žádost musí obsahovat:

 1. Přihlášku/žádost čitelně vyplněnou ve všech bodech
 2. Přílohy   
  a) Popis projektu, který bude umělec v ateliéru realizovat včetně preference délky pobytu (v rozsahu max. jedné strany)
  b) Profesní životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (max. dvacet fotografií, nebo katalog).
  c) V případě ukončení VŠ studia doklad o jeho ukončení, v případě studia závěrečného ročníku VŠ doklad o studiu.

Popis projektu, životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi na rezidence@idu.cz

Podmínky pro podání žádosti

Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou, nebo osobně doručen na adresu Markéta Černá, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, 777 305957, rezidence@idu.cz

Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit, především s ohledem na rozhodnutí o přidělení finančních prostředků Ministerstvem kultury na rok 2019.

Uzávěrka přihlášek: 26. listopadu 2018

 • Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny
 • Zaslané žádosti se vracejí pouze na požádání
 • Žádosti posoudí výtvarná komise; komise bude složená z nezávislých odborníků a zástupců vysokých uměleckých škol
 • Vybraný uchazeč obdrží 12 000 Kč měsíčně na náklady spojené s pobytem
 • O výsledku konkurzu budou předkladatelé vyrozuměni do 10. prosince 2018
 • Vybraný umělec zašle písemnou zprávu (v rozsahu min. jedné strany) o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu nejpozději do čtrnácti dnů po ukončení rezidenčního pobytu
 • Minimální délka pobytu je jeden měsíc
 • Pobyt není určen pro teoretický výzkum

Žádost - formulář pdf.

Žádost - formulář doc.

Kompletní výzva pdf.

Termín

26. 11. 2018

Aktivita

Rezidenční pobyt

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.