Dopady koronaviru na kulturní sektor

 | ©

Praktické informace

 • data budou sbírána za oblast divadla, tanečního a pohybového umění včetně nového cirkusu, hudby a výtvarného umění (architektury, malířství, sochařství, fotografie, kresby, grafiky, designu, užitého umění, videoartu, akčního umění, instalace, muzeí ad.) (oblast profesionálního umění MK ČR)
 • sběr má obecně 2 základní úrovně: organizace a jednotlivci – dotazníky pro každou z těchto skupin respondentů mají odlišnou strukturu, míru detailu a postup vyhodnocení dat
 • v první fázi jsou respondenti přesměrováni do jednoho ze 3 subdotazníků podle vybraného převažujícího oboru působení (1. divadlo a tanec / 2. hudba / 3. výtvarné umění)
 • sběr bude relevantní i pro organizace, které se pohybují napříč uměleckými obory (MeetFactory, Jatka78, La Fabrika apod.)
 • sběr bude probíhat opakovaně v měsíčních a později čtvrtletních intervalech, abychom dokázali zmapovat celý průběh současné krize, ale i následnou stabilizaci kulturního sektoru
 • dotazník je navržen tak, aby poptávaná data šla co nejjednodušeji získat z vašich výročních zpráv, účetních závěrek, případně statistických výkazů NIPOSu
 • dotazník je koncipován tak, aby obsahoval relevantní míru informací, pokud budete mít problém data získat, tak se prosím pokuste o co možná nejlepší odhad. Pokud nebudete vědět, tak danou položku nevyplňujte
 • přes databáze kontaktů IDU, GoOut a dalších spolupracujících organizací bude sběr adresován maximálnímu množství nejen právnických osob působících v daných oborech bez ohledu na jejich právní subjektivitu (jak subjekty veřejné, tj. zřizované nebo zakládané veřejnou správou, tak i soukromé neziskové a podnikatelské), ale i fyzickým osobám (OSVČ i zaměstnancům)
 • dotazník pro „Jednotlivce“ je určen pro všechny fyzické osoby (podnikající – tj. OSVČ včetně umělců – i nepodnikající – tj. zaměstnance), u nichž alespoň část příjmů pochází z vymezených oblastí profesionálního umění
 • osoby samostatně výdělečně činné – OSVČ, které na své živnostenské oprávnění provozují divadlo, agenturu, hudební klub, galerii, producentskou jednotku apod. (tj. zaměstnávají nebo vyplácejí další zaměstnance/pracovníky nebo OSVČ, provozují vlastní „provozovnu“ apod.) budou vyplňovat dotazník pro „Organizace“ – dotazník pro “Jednotlivce“ je určen pouze individuálním OSVČ, které vykonávají samostatně svoji činnost pro jiné subjekty (herci, hudebníci, technici, produkční apod.)
 • zpravodajskou jednotkou je po nás daná právnická nebo fyzická osoba, tj. zjednodušeně řečeno IČO nebo RČ (nikoli dílčí aktivity jednotlivých subjektů)
 • data od organizací a jednotlivců se budou sbírat měsíčně (data za rok 2019 spolu s březnem 2020 a odhady za 04/2020 v rámci 1. sběru v polovině dubna, následně už budou probíhat pouze měsíční aktualizace části údajů ideálně do konce roku 2020)
 • subjekty se budou moci ke svým údajům v on-line dotazníku vracet, tj. nebudou muset opakovaně vyplňovat již jednou zadaná data (obecná o organizace - provázání proběhně přes IČO či email)
 • dotazníky a struktura poptávaných údajů byly připomínkovány širokou škálou profesních organizací a asociací a významnými profesionály z oblasti divadla, tance, hudby a výtvarného umění (podrobnosti viz IDU)
 • data za rok 2019 sbíráme kvůli porovnávání se současným stavem a kvůli ověření dat
 • řada položek/metrik je nepovinná – pokud bude mít organizace či jednotlivec problém vyplnit některá detailní data (např. finanční), bude tak mít možnost vyplnit pouze souhrnná čísla – cílem je neodradit ani menší respondenty od vyplnění dotazníku; přesto doufáme, že většina zpravodajských jednotek vyplní maximum možných údajů – zejména v oblasti sběru dat o jednotlivcích pracujících v kultuře cítíme velký informační deficit a tento sběr by měl pomoci tuto mezeru zaplnit
 • ochrana shromážděných osobních údajů a dat je v gesci IDU – jsou vypracována pravidla jejich zpracování v souladu s legislativou a smluvně ošetřeny vztahy se spolupracujícími akademickými pracovišti (KP DAMU, KAM VŠE)
 • anonymizovaná data budou zpřístupněna pro výzkumné účely AMU a VŠE a budou poskytnuta dalším zapojeným institucím
 • následně budou agregovaná data a výsledky výzkumu poskytnuty všem respondentům a zveřejněny na webu IDU

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.