Dopady koronaviru na kulturní sektor

  | ©

Dopady koronaviru na kulturní sektor – scénická umění a výtvarné umění

Sběr dat za květen a odhady za červen 2020 - dotazník dostupný zde

Dotazník pro oblast scénických umění a výtvarného umění je součástí rozsáhlejšího výzkumu ekonomických a provozních dopadů současné krize v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19. Nezávislý výzkum je realizován dvěma akademickými pracovišti (Katedra produkce DAMU a Katedra arts managementu VŠE) a IDU. V rekordně krátkém čase byl výzkum připraven a připomínkován všemi relevantními oborovými institucemi, profesními asociacemi, Ministerstvem kultury a akademickou sférou, a je ve své šíři a hloubce záměru unikátní. Sběr bude probíhat opakovaně v měsíčních intervalech, abychom dokázali zmapovat celý průběh současné krize, ale i následnou stabilizaci kulturního sektoru. Průzkum v oblasti scénických umění a výtvarného umění se zaměřuje na sběr dat za divadlo, taneční a pohybové umění včetně nového cirkusu, hudby a výtvarného umění (architektury, malířství, sochařství, fotografie, kresby, grafiky, designu, užitého umění, videoartu, akčního umění, instalace, muzeí ad.)

V případě dotazů kontaktujte koordinátorku průzkumu pro oblast scénických umění a výtvarného umění Viktorii Schmoranzovou na e-mailu: viktorie.schmoranzova@idu.cz

 

PDF s přehledem otázek:

Divadlo a tanec - jednotlivci
Divadlo a tanec - organizace

Hudba - jednotlivci
Hudba - organizace

Výtvarné umění - jednotlivci
Výtvarné umění - organizace

 

Průběžné výsledky: analýza dat za březen 2020 - organizace

Česká muzea a covid-19​
Text je publikovaný ve Věstníku AMG č. 4/2020.

 

Dopady koronaviru na kulturní sektor – literatura

Jednorázový sběr dat za březen a duben 2020 – termín pro vyplnění: 21. 5. – 22. 6. 2020 (do 24:00)

Jednorázový dotazník dostupný zde

21. 5. 2020 byl na základě poptávky spuštěn dotazník pro oblast literatury. Dotazník byl zpracován týmem IDU s pomocí zástupců literární scény a je součástí rozsáhlejšího výzkumu dopadů současné krize v souvislosti s COVID-19.

V případě literatury se bude jednat o jednorázový sběr s tím, že na základě odezvy a vývoje situace bude možné dotazník zopakovat v druhé polovině letošního roku. Dotazník má tři varianty, je určen jak pro jednotlivce, tak i komerční a neziskové organizace.

Dotazník obsahuje množství otázek, které vedle zmapování ztrát mohou napomoci detailnímu zmapování provozu, ekonomiky a systémových potřeb literárního sektoru i porovnání literatury s dalšími uměleckými obory. V případě, že nemáte potřebnou kapacitu a znalosti k vyplnění všech polí, oceníme vyplnění alespoň některých z nich, které Vás zaujmou či na něž znáte odpověď, a samozřejmě povinných polí, označených *, kterých je jen několik.

V případě dotazů kontaktujte koordinátora průzkumu pro oblast literatury Viktora Debnára na e-mailu: viktor.debnar@idu.cz

 

PDF s přehledem otázek:

Literatura – jednotlivci

Literatura – komerční organizace

Literatura – neziskové organizace

 

#kulturnidata #stojimezakulturou

Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, je většina našich kulturních institucí – divadla, koncertní sály, hudební kluby a nespočet dalších – už víc než dva měsíce zavřená. Znovu otevřené instituce jako galerie a muzea fungují v omezené míře. Mnohé kulturní organizace zatím nemohou nabízet své služby a prodávat vstupenky, řada individuálních umělců a dalších pracovníků přišla o živobytí, široká veřejnost nemá příležitost naživo konzumovat umění, a my stále nevíme, kdy se bude moci kultura vrátit k „normálnímu“ provozu.

Jedno už je jisté – ekonomické i provozní dopady na kulturní sféru budou enormní. Aby se jednotliví aktéři dokázali kvalifikovaně rozhodovat, musí mít situaci podrobně zmapovanou a vyhodnocenou. Kvalitní výzkum a z něj vyplývající data a závěry jsou podkladem pro zodpovědné rozhodování kulturních institucí i veřejné správy (tzv. data-driven decisions).

Výsledky tohoto výzkumu budou ale neméně užitečné i pro samotné kulturní hráče, kteří pro své kormidlování v současných rozbouřených vodách potřebují nejen spolehlivou mapu, ale také sextant, aby na této mapě znali svou pozici. Tím se výzkum liší od dosavadních, protože jeho ambicí není pouze zmapovat vytyčenou oblast, ale i poskytnout zpětnou vazbu všem, kteří se na něm podílejí.

Dotazník (pro oblast scénických umění a výtvarného umění), který vám předkládáme, je součástí rozsáhlejšího výzkumu ekonomických a provozních dopadů současné krize v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19. Nezávislý výzkum je realizován dvěma akademickými pracovišti (Katedra produkce DAMU a Katedra Arts Managementu VŠE). V rekordně krátkém čase byl výzkum připraven a připomínkován všemi relevantními oborovými institucemi, profesními asociacemi, Ministerstvem kultury a akademickou sférou, a je ve své šíři a hloubce záměru unikátní. Sběr bude probíhat opakovaně v měsíčních intervalech, abychom dokázali zmapovat celý průběh současné krize, ale i následnou stabilizaci kulturního sektoru.

K 21. 5. 2020 byl na základě tohoto dotazníku zpracován týmem IDU s pomocí zástupců literární scény i dotazník pro oblast literatury. V případě literatury, která se již navrací zpět k životu, se bude jednat o jednorázový sběr s tím, že na základě odezvy a vývoje situace bude možné dotazník zopakovat v druhé polovině letošního roku. Dotazník obsahuje množství otázek, které vedle zmapování ztrát mohou napomoci detailnímu zmapování provozu, ekonomiky a systémových potřeb literárního sektoru i porovnání literatury s dalšími uměleckými obory.

Současná situace naložila na kulturní organizace nečekané úkoly, zároveň ale otevřela dveře novým aktivitám i způsobům komunikace a podnítila tento vysoce kreativní sektor v hledání inovativních forem uměleckého vyjádření. Zároveň se krize stala příležitostí k bilancování a k realizaci dlouho odkládaných plánů a nápadů. Ve světle současných událostí se podle našeho názoru také jasně ukazuje, že vzájemné sdílení údajů o aktivitách kulturních aktérů může být pro sektor užitečné, a v tomto případě se stává dokonce klíčovým faktorem pro jeho budoucnost. Proto věříme, že si najdete čas potřebný pro zpracování tohoto dotazníku. Investovaný čas se nám všem vyplatí!

Níže shrnujeme základní praktické informace, které zodpoví řadu vašich otázek.

Výzkumný tým IDU, AMU a VŠE

 

Praktické informace

Zásady zpracování osobních údajů a citlivých dat

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.