Začněte s přípravou projektů už teď!

Ačkoliv nový program Evropské unie na podporu kultury Kreativní Evropa (pro léta 2014−2020) zatím nebyl schválen, už teď je jisté, že se v rámci budoucího programu počítá s podporou mezinárodních projektů v téměř totožné podobně, jak tomu bylo v minulém rozpočtovém období 2007−2013 v programu Kultura. Proto neváhejte a pracujte na přípravě projektu už nyní.

Celá Evropa napjatě sleduje obtížný proces schvalování rozpočtu pro období let 2014−2020, který stále ještě není u konce. Už nyní je jasné, že poprvé společný rozpočet neporoste, ale naopak nepatrně klesne. Na jeho výši, a tudíž i obsahu, je závislá i konečná podoba programu Kreativní Evropa. Tento program má nahradit stávající programy Kultura a MEDIA. Schvalování rozpočtu Evropské unie pro léta 2014–2020 je plánováno na konec letošního června.

Ačkoliv se na finální rozpočet stále čeká, už nyní je jisté, že zásadní oblastí podpory podprogramu „Kultura“ bude, stejně jako v minulém období, podpora krátkodobých i dlouhodobých mezinárodních projektů. Následující změny nejsou oficiální, berte je proto jako návrh budoucího podprogramu. Jeho definitivní podoba je závislá na schválené výši rozpočtu pro program Kreativní Evropa.

Co se týká specifických cílů programu, zůstávají dva ze tří, a to důraz na výměnu zkušeností, spolupráce organizací prostřednictvím mobility umělců a odborníků a mobility uměleckých děl. Třetí specifický cíl bude nově zaměřen na tzv. rozvoj publika.

Program počítá také s celkovým snížením výzev. Ze současných devíti výzev by měly zůstat pouze čtyři – mezinárodní projekty (uvažuje se o prodloužení doby trvání krátkodobých projektů ze dvou na tři roky a není vyloučené, že se kofinancování ze strany Bruselu zvýší), evropské sítě (zde se plánuje podporovat již existující sítě), literární překlady (nově budou uznatelné produkční výdaje, tj. nikoliv pouze náklady na překlad) a podpora platforem pro jednotlivé sektory (platformy by měly mít systematický dopad na jednotlivé obory podle vzoru European Cinema Network, která sdružuje 400 kin).

Nepočítá se s výzvou na podporou projektů zaměřených na konkrétní třetí země, nicméně výdaje ve třetích zemích budou do určité výše uznatelné v rámci mezinárodních projektů. Do budoucna se také nepočítá se speciální výzvou na podporu evropských kulturních festivalů. Tato výzva nebyla efektivní, kdy úspěšnost žadatelů nedosahovala ani 3 %. Tyto festivaly bude možné podpořit v rámci výzvy na podporu mezinárodních projektů.

Pokud vše bude probíhat podle plánovaného scénáře, program by mohl být vyhlášen na začátku podzimu a první uzávěrky by mohly proběhnout na přelomu let 2013 a 2014. S financováním úspěšných projektů se počítá ve finančním roce 2014, nemělo by tedy dojít k prodlevě ve financování mezi jednotlivými finančními obdobími EU.

Připravit žádost na mezinárodní projekt trvá nezřídka déle než půl roku. Je proto nejvyšší čas začít plánovat a oslovovat vaše potenciální partnery. Program Kultura není vhodný pro každou organizaci a ani se nejedná o jediný program EU, který podporuje projekty s kulturním či uměleckým rozměrem. Do projektu můžete vstoupit jako iniciátor a žadatel, ale také jako spoluorganizátor, který nenese hlavní organizační a finanční odpovědnost.

O záměrech, možnostech financování a přípravě žádostí se můžete poradit v České kanceláři programu Kultura. Naše konzultace jsou pochopitelně bezplatné.

Více k programu Kreativní Evropa na www.programculture.cz/cs/kreativni-evropa-2014-2020

Více k rozvoji publika na www.programculture.cz/cs/mezinarodni-konference-republikum

www.programuculture.cz 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru